Ključni dogodki

HTZ Velenje I.P.: Naprava za denitrifikacijo pitne vode


 

 Naprava za denitrifikacijo pitne vode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naziv inovacije:

Naprava za denitrifikacijo pitne vode

Avtorji inovacije

Matjaž Ravnjak (RCE d.o.o.), Bojan Voh in Matej Vošnjak (oba HTZ), dr. Albin Pintar (Kemijski inštitut) in dr. Nataša Ževart Uranjek (Komunalno podjetje Velenje)
 

Podjetje/predlagatelj

HTZ Velenje I.P. d.o.o.

Kratek opis inovacije

Cilj te inovacije podjetja HTZ Velenje je razvoj tehnologije in naprave za odstranjevanje nitratov in nitritov iz pitne vode. Razgradni produkti nitratnih in nitritnih ionov v človeškem telesu so zdravju škodljivi in dokazano povzročajo rakaste tvorbe na črevesju. Na osnovi smernic EU bodo maksimalno dovoljene koncentracije nitratnega iona v bližnji prihodnosti znižane z danes veljavnih 50 na 25 mg/l. Na predlog Kemijskega inštituta kot zunanjega strokovnega izvajalca so med različnimi možnimi načini odstranjevanja nitratnega iona iz vode v HTZ izbrali biološko denitrifikacijo, kjer s pomočjo bakterijske združbe iz nitratnega iona nastane neškodljiv plinasti dušik in nekaj malega ostalih odpadkov. Celotna naprava je postavljena v zabojniku in je mobilna. S to inovacijo je omogočen razvoj naprav za čiščenje vode za različne onesnaževalce, konec letošnjega leta pa je predvidena ustanovitev spin off podjetja.

Regijsko priznanje

zlato priznanje Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice