Ključni dogodki
Konferenca je bila organizirana v sklopu projekta MOVECO  - Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (progam Interreg).

Priložnosti krožnega gospodarstva

Vodilna svetovnain evropska podjetja in mesta se s podporo oblikovalcev politik (EU, OECD) usmerjajo v krožno gospodarstvo. S tem prevzemajo aktivno vlogo pri prehodu na miselnost “iz odpadkov v dodano vrednost”. Tovrstne pobude so sprožile nov val inovacij, ki ustvarjajo nove verige vrednosti, močnejše gospodarstvo ekonomije in boljše okolijske rezultate.

Na Dnevu inovativnosti 2017 smo predstavili dejanske priložnosti in možnosti, ki jih krožno gospodarstvo ponuja - od odpadkov do različnih materialov in tehnologij za različne namene (Napredni materiali, alternativni surovinski viri, napredne proizvodne tehnologije, nanotehnologije in biotehnologije) in še več.

Na Dnevu inovativnosti 2017 smo predstavili tudi priložnosti za razvojne projekte, ki jih v obdobju 2018-2020 nudi program Obzorje. 

Programa
11.00 Plenarni del:

Dodatne informacije lahko pridobite pri:

Simona.Rataj@gzs.si in Antonija.Cerar@gzs.si ter Petra.Arzensek@gzs.si