Ključni dogodki

IOS, d.o.o.: Razvoj optičnega kemijskega senzorja za zaznavanje organofosfatov
Pogovor z inovatorko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naziv inovacije:

Razvoj optičnega kemijskega senzorja za zaznavanje organofosfatov

Avtorji inovacije

prof dr. Aleksandra Lobnik, dr. Špela Korent Urek

Podjetje/predlagatelj

IOS, Institut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.

Kratek opis inovacije

Živčni bojni strupi (ŽBS) predstavljajo stalen in naraščujoč dejavnik ogrožanja nacionalne varnosti. Za razliko od drugih vrst orožja, so ŽBS nepredvidljivi in neobvladljivi. V kratkem času potencialno ogrozijo veliko ljudi in samo v nekaj minutah lahko povzročijo smrt. Hitro odkrivanje, identifikacija in spremljanje ŽBS je nujna za učinkovito zaščito in reševanje. Osnova večini detekcijskih sistemov za določevanje ŽBS so klasične laboratorijske instrumentalne metode, ki pa so drage, časovno potratne, zahtevajo visoko kvalificiranega laboranta in ne omogočajo meritev na licu mesta.

Razvili smo lahek, prenosljiv in majhen optični kemijski senzorski sistemza detekcijo živčnih bojnih srupov iz skupine organofosfatov (Sarin, Soman), ki temelji na merjenju spremembe optičnih lastnosti flourescentnega indikatorja, ob interakciji z organofosfatom. Velika konkurenčna prednost tega sistema je možnost integracije v tekstilne strukture, kar dodaja novo dimenzijo na področju osebne zaščite.

Regijsko priznanje

zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice