Ključni dogodki

Izoelektro: ISOP (Indikator stanja odvodnikov prenapetosti)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 
Naziv inovacije:

ISOP (Indikator stanja odvodnikov prenapetosti)

Avtorji inovacije

Aleksander Jeraj, Simon Supanič, Darko Krnjak

Podjetje/predlagatelj

Izoelektro d.o.o.

Kratek opis inovacije

Indikator stanja ISOP je namenjen za nadzor funkcionalnosti kovinsko oksidnih odvodnikov prenapetosti vgrajenih v distribucijska omrežja. Nadzor nad stanjem kovinsko oksidnih odvodnikov prenapetosti je pogosto otežen zaradi naslednjih dejavnikov:

  • številčnosti vgrajenih elementov,
  • odročne lokacije vgradnje,
  • okvare vizualno niso očitne,
  • zapletenega ugotavljanje stanja (za meritve je potrebna demontaža),
  • dragega postopka.

Indikator stanja omogoča odpravo navedenih težav, saj je s svojim delovanjem sposoben vizualno prikazati ustreznost delovanja vgrajenega kovinsko oksidnega odvodnika prenapetosti pred njegovim dokončnim uničenjem. Z nekaj dodatnimi modifikacijami pa se lahko ta informacija prenese tudi daljinsko v distribucijske centre, kjer se vodi centralni nadzor nad stanjem kovinsko oksidnih odvodnikov, nad katerimi se izvaja monitoring.

Indikator stanja kovinsko oksidnih odvodnikov prenapetosti ne potrebuje zunanjega napajanja, ker za proženje indikatorja uporablja lastni napajalnik. Signal zajema iz ozemljitvenega vodnika brezkontaktno s pomočjo elektromagnetnega polja. To je izvedeno s tokovnim transformatorjem, ki energijo akumulira v kondenzatorjih, iz katerih se napaja vezje in aktuator indikatorja. Indikator stanja kovinsko oksidnih odvodnikov prenapetosti je vgrajen v ohišje iz trpežnega termoplasta, ki mu omogoča odpornost na raznolike vremenske razmere. 

Regijsko priznanje

srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice