Ključni dogodki

Container, d.o.o.: Innowaggon in Rocktainer
Pogovor z inovatorjem

 Innowaggon in Rocktainer


 

 

 
Naziv inovacije:

Innowaggon in Rocktainer

Avtorji inovacije

Garibaldi Ravnak, Jure Naglič, Peter Božič, Mitja Baumgartner, INNOFREIGHT SPEDITIONS GMBH, Domen Rožanc, Peter Wannek Pusset

Podjetje/predlagatelj

Container, d.o.o.

Kratek opis inovacije

Inovacija se uporablja pri vzdrževanju železniških prog.

InnoWaggon je najlažji 8-osni železniški vagon, ki je trenutno na voljo na trgu. To je patentiran vagon z optimizirano težo za prevoz kontejnerjev. InnoWaggon je primeren za transport vseh standardnih dolžin in tipov zabojnikov. Upravljanje kontejnerjev je mogoče tako z navadnimi, običajnimi viličarji kot tudi s specialnimi namenskimi viličarji, kar predstavlja uporabno prednost.

RockTainer je specialni vzdrževalni kontejner za nasipavanje železniških tirnic z gramozom, ki ga je podjetje Container razvilo v sodelovanju s podjetjem Innofreight. Rocktainer je mogoče napolniti z gramozom in ga odpeljati do mesta uporabe. Praznjenje gramoza poteka skozi izpustno dozirno odprtino na podstavnem vozičku vagona.
Glavna prednost sistema InnoWaggon in RockTainer je, da ju je mogoče uporabljati skupaj ali ločeno, kar omogoča fleksibilnost uporabe, večjo stroškovno učinkovitost in nižje stroške vzdrževanja.

Trenutno je to edini „lahki” specialni kontejner na trgu, izdelan za ta namen, ki omogoča natančno in pravilno doziranje gramoza na mesto uporabe.

Regijsko priznanje

zlato priznanje Regionalna gospodarska zbornica Celje