Ključni dogodki

ETI d.d.: Robotizirana justirno-merilna celica KZS-ROBO
Video predstavitev inovacije

 

  

 

 

 

 

 


 

 
 

 
Naziv inovacije:

Robotizirana justirno-merilna celica KZS-ROBO

Avtorji inovacije

Blaž Pleterski in Dejan Ocepek – ETI d.d. Izlake in Darko Koritnik – DAX d.o.o.

Podjetje/predlagatelj

ETI d.d.

Kratek opis inovacije

Robotizirana justirno/merilna celica je sestavni del vitke linije KZS stikal s katero so v ETI-ju nadomestili predhodne štiri naprave, na katerih je delo potekalo ročno s prelaganjem izdelkov iz stroja na stroj.
Dovajanje izdelkov v merilno celico je izvedeno s transportnim trakom direktno iz montažne linije, za manipulacijo izdelkov v merilni celici pa skrbita dva robota, ki delujeta neodvisno drug od drugega. Vsa stikala v merilni celici se lasersko označijo z 2D kodo, ki je osnova za identifikacijo izdelkov v podatkovni bazi vseh meritev, ki se izvajajo v celici.
Največji izzivi, ki so jih v ETI-ju z izdelavo justirno/merilne celice uspešno rešili, so:
- kako v razmeroma majhnem razpoložljivem prostoru umestiti vse delovna in merilna mesta
- kako izvesti vse delovne in merilne operacije v predvidenem času, ki ga narekuje vitka linija montaže KZS stikal
- kako izboljšati kvaliteto magnetnega justiranja KZS stikal in s tem dvigniti njihovo kvaliteto
- kako izvesti podatkovno bazo meritev, da zagotovimo sledljivost za vsak merjenec in vsako meritev, ter pri tem upoštevati spremembe, ki nastanejo pri popravilu slabih stikal
 
Regijsko priznanje

zlato priznanje Območne zbornice Zasavje