Ključni dogodki

RC eNeM Novi Materiali d.o.o., Podružnica Steklarna Hrastnik: Nove recepture obarvanja transparentnega stekla z eco materiali, ki jih najdemo v naravi
Pogovor z inovatorjem

 

Nove recepture obarvanja transparentnega stekla z eco materiali, ki jih najdemo v naravi

 

 


 
Naziv inovacije:

Nove recepture obarvanja transparentnega stekla z eco materiali, ki jih najdemo v naravi

Avtorji inovacije

Mateja Koritnik iz družbe RC eNeM d.o.o., Podružnica Steklarna Hrastnik,Branka Mušič in Nevenka Rajnar, Nanotesla Institut Ljubljana d.o.o. in Zoran Drolc iz Steklarne Hrastnik d.o.o.

Podjetje/predlagatelj

RC eNeM d.o.o Podružnica Steklarna Hrastnik

Kratek opis inovacije

Inovacija predstavlja nov postopek in recepturo obarvanja transparentnega stekla z zdravstveno in ekološko neškodljivimi snovmi, ki jih najdemo v naravi in se pri pripravi obarvanega stekla do sedaj še niso uporabljale. Izdelava obarvanega transparentnega stekla predstavlja velik izziv, saj je ob vse strožji kemijski in okoljski zakonodaji vedno več snovi, ki obarvajo steklo, neprimernih za uporabo. Da bi upoštevali vse strožjo okoljsko zakonodajo ter vedno višje zahteve trga in kupcev so v Steklarni Hrastnik pripravili nov postopek obarvanja transparentnega stekla z naravnimi materiali.
Za obarvanje transparentnega stekla so uporabiliferite, ki so ekološko neoporečni, biokompatibilni in nimajo škodljivih vplivov na okolje in žive organizme in se v naravi pojavljajo kot feromagnetne rude. Z dodatkom feritov, s kemijsko sestavo ter velikostjo in koncentracijo delcev so avtorji dosegli cel spekter različnih barvnih odtenkov. Inovacija omogoča unikatno in učinkovito proizvodnjo eko obarvanega stekla za dekorativne in promocijske namene ter stekla, ki prihaja v stik z živili.
Inovacija bo kot primer dobre prakse v Sloveniji, vključena v letno poročilo za leto 2013, kar bo objavljenov poročilu Eco-Innovation Observatory kot tudi na spletu.

Regijsko priznanje

Zlato priznanje Območne zbornice Zasavje