Ključni dogodki

RC MASPOS: Kompaktni večstandardni vzbujevalnik za prizemeljsko televizijo


Kompaktni več standardni vzbujevalnik za prizemeljsko televizijo

 

 

 

 

 


 

 
 

 
Naziv inovacije:

Kompaktni večstandardni vzbujevalnik za prizemeljsko televizijo

Avtorji inovacije

Matej Vlašič, Peter Kelemen

Podjetje/predlagatelj

RC MASPOS d.o.o

Kratek opis inovacije

Nov proizvod je rezultat minimizacije porabe energije v fazi proizvodnje in v fazi delovanja. Prednosti izboljšanega proizvoda se kažejo v optimizaciji velikosti in teže aparata, zmanjšanju kabelskih povezav za 30%, zmanjšanju števila sestavnih delov za 30%, zmanjšanju stroškov dela za 50%, unifikaciji platforme in sočasni maksimizaciji moči aparata. Vzbujevalnik ima zmožnost analognega in digitalnega procesiranja signala, moduliranje signala skladno z določenimi standardi ter možnost programskega preklapljanja med njimi, omogoča nadzor in kontrolo v realnem času. Ima tudi možnost uporabe iste platforme za več funkcionalnosti (oddajnik, gap filter, pretvornik), možnost oddajanja več kanalov z enim oddajnikom ob višji kvaliteti slike, možnost prenosa velikih količin podatkov in sinhronizacijo delovanja oddajnikov s pomočjo satelitov. 

Regijsko priznanje

zlato priznanje Pomurske gospodarske zbornice za inovativnost