Iniciativa za zdrava delovna mesta

Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« se osredotoča na spremembo načina vodenja, kar  bo prispevalo k boljšemu zdravju zaposlenih in zmanjševanju absentizma ter z neposrednim učinkom na zmanjševanje stroškov delodajalcev in ZZZS. 

Način vodenja zelo pomembno vpliva na vzdušje, odnose, organizacijsko kulturo in vedenje v organizaciji.  Pomembno je, da se zaposleni počutijo spoštovane in opažene ter da lahko zadovoljujejo različne potrebe, ki so,  ob dobrem vodenju, v določenem delu skladne s potrebami organizacije. Tak način vodenja zagotavlja zaposlenim občutek varnosti in pripadnosti, kar odločilno vpliva na dobro počutje in zdravje zaposlenih.

Partnerji projekta:

Pomurska gospodarska zbornica

 

KLJUČNE VSEBINE:

1.      MEMORANDUM: INICIATIVA ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

2.      SMERNICE ZA DELOVANJE VODSTVENIH IN VODILNIH KADROV

 

CILJI:

  1. Povečati osveščenost vodstvenega in vodilnega kadra slovenskih podjetij o pomenu zagotavljanja zdravja, zdravega delovnega okolja (vključujoč pozitivno organizacijsko klimo) in zdravega načina življenja med zaposlenimi in med vodstvenimi kadri. Vodjem predati znanja in praktične izkušnje, kako s svojim zgledom postanejo promotorji promocije zdravja v podjetju.
  2. Zmanjšati obseg absentizma, med drugim tudi zaradi psihosocialnih tveganj in posledic stresa v povezavi z organizacijsko kulturo in klimo.
  3. Zagotoviti podporo vodstvenega in vodilnega kadra za implementacijo ukrepov zmanjševanja absentizma, tudi skozi oblikovanje in promocijo smernic.
  4. Okrepiti uvajanje sistemskega, celostnega pristopa v podjetjih pri implementaciji načrtov promocije zdravja zaposlenih in s tem vplivati na pozitivno organizacijsko kulturo/klimo podjetja.

 
Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.