Članski center

Informacije o članarini

Na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (UL RS, št. 60/06) ter na osnovi 40. člena Statuta GZS in na predlog Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) z dne 29.12.2021 je Skupščina GZS dne 9.12.2021 sprejela naslednji ugotovitveni

SKLEP O DOLOČITVI ČLANARINE GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2022

ki so jo za združenja oz. zbornice določili njihovi Upravni odbori, za skupne naloge Gospodarske zbornice Slovenije pa Upravni odbor GZS.

Zavezanci za plačilo članarine so člani GZS. Članarina GZS je sestavljena iz dveh ali treh delov:

  • del članarine za skupne naloge;
  • del članarine za dejavnost območnih zbornic ali/in
  • del članarine za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti.

Kadar člani GZS v skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS uresničujejo svoje interese v združenju oz. zbornici dejavnosti in območni zbornici, plačajo članarino za skupne naloge GZS ter članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ter članarino za območno zbornico. V kolikor so člani samo združenja oz. zbornice dejavnosti ali samo območne zbornice, plačajo članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ali za območno zbornico, v obeh primerih pa tudi članarino za skupne naloge.

Sklepi o članarini 2022

Statut GZS


Koliko me stane članstvo?

Izpolnite obrazec in poslali vam bomo ponudbo za članstvo.

Kontakt

KONTAKT

Za več informacij o članstvu v GZS se obrnite na Članski center GZS.

Nataša Bundara
T: 01 58 98 399
E: natasa.bundara@gzs.si
www.gzs.si