Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014- Postojna, 26.01.2015

Popust za člane GZS 

 

Območna gospodarska zbornica Postojna v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov tudi letos organizira seminar:

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2014
v ponedeljek, 26. januarja 2014 ob 9.00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Namen seminarja:
Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2014, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2015  ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja DURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

VSEBINA:

 1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

 

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Pregled obrazca DDPO po posameznih postavkah in opredelitev davčne osnove
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
 • Rezervacije, odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki:  priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2014
 • Odbitek tujega davka

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Priprava obrazca za »normirance«

 

STROKOVNA IZVAJALKA
mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji.

KOTIZACIJA:

 •  člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
 •  ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV

Za prispele prijave do vključno 12.01.2015 se prizna 20% popust za zgodnje prijave 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

 Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do srede, 21. januarja 2015 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do 22. januarja 2014 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.