Novice


Arhiv: Seminar: Izdelava in vsebina pravilnika o računovodenju in sklepi podjetnika- Postojna, 12.11.2014

 Ugodnost za člane GZS

    Popust za člane GZS  


Vabimo vas na seminar:

IZDELAVA IN VSEBINA PRAVILNIKA O RAČUNOVODENJU IN SKLEPI PODJETNIKA

v sredo 12. novembra 2014 ob 9h 
na Območni zbornici Postojna  
Cankarjeva 6, Postojna 

Namen seminarja:

Ali že imate izdelan pravilnik o računovodstvu ?

Ali veste kako sestaviti pravilnik o računovodstvu ?

Se zavedate, da vam lahko napačna odločitev, ki jo imate zapisano v pravilniku, spremeni premoženjsko sliko oz. rezultat poslovanja.

Se zavedate, če nimate v pravilniku zapisane vaše odločitve ali usmeritve, bo nadzorni organ (revizor, inšpektor) smatral, da dogodek ni upravičen oz. se ni zgodil.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, slovenskih računovodskih standardov vam bomo predstavili potrebno vsebino Pravilnika o računovodstvu za gospodarsko družbo, ki je uporaben v praksi. Prav tako vas bomo seznanili z vsebino sklepov, ki jih morajo sprejeti in voditi samostojni podjetniki.

 

Predlagamo, da skupaj spoznajmo vsebino pravilnika o računovodstvu in skupaj pripravimo pravilnik o računovodstvu in sklepe podjetnika!

Vsebina seminarja:

1.  Pomen, potreba in vloga pravilnika o računovodstvu na poslovanje.

2.  Predstavitev pravilnika o računovodstvu, ki vsebuje tudi Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev.

3.  Vsebina in oblika sklepov pri samostojnem podjetniku.

4.  Pomen pravilne izbire metod vrednotenja sredstev in dolgov ter njihov vpliv na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

5.  Vpliv izbora metod vrednotenja na davčni obračun.

6.  Poudarek pri izbiri metod vrednotenja pri opredmetenih osnovnih sredstvih, naložbenih nepremičnin, zalog, terjatev in finančnih naložb.

7.  Obravnavanje stroškov poslovanja z računovodskega in davčnega vidika.

8.  Praktični primeri določenih izračunov in primeri knjižb poslovnih dogodkov.

9.  Odgovori na vprašanje udeleženk/udeležencev ter diskusija.

 Cilj seminarja:

  • spoznali boste pomen in potrebe po izdelavi pravilnika o računovodstvu in sklepov podjetnika,
  • seznanili vas bomo z vsebino pravilnika o računovodstvu in sklepi podjetnika,
  • predstavili vam bomo kako se lotili priprave in izdelave internih pravilnikov za računovodske, davčne in revizorske namene,
  • spoznali boste pomen pravilnikov in sklepov podjetnika pri izdelavi poslovnega in letnega poročila.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen računovodskim in knjigovodskim delavcem, ki so zaposleni v gospodarskih družbah, računovodskih servisih ali vodijo računovodstvo za samostojne podjetnike. Prav tako je seminar namenjen vsem, ki Pravilnik o računovodstvu sestavljajo in uporabljajo ter odgovarjajo za računovodstvo.

SEMINAR POTEKA V OBLIKI DELAVNICE ZATO IMEJTE ZRAVEN KALKULATORJE.

Seminar bo vodila:
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke.  

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

  • za člane GZS: 95,00 € + DDV
  • za nečlane: 120,00 € + DDV 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
***Kotizacijo je ob potrditvi izvedbe izobraževanja potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka 10. novembra 2014 do 12 ure ali na e- naslov: tina.janus@gzs.si. eventualne odjave sprejemamo do istega dne, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.