Novice


Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 12. 4. 2013 v Uradnem listu RS št. 30/13 objavil Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Rok za oddajo vloge je 17. 5. 2013.

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.

Ciljna skupina so podjetja, registrirana v RS, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ter njihovi zaposleni.

Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve), ki je predmet javnega razpisa in se nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, določene v naslednjih sklopih:

  • Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov, v okviru katerega so sofinancirane aktivnosti kot na primeropredelitev vizije podjetja, izdelava analize stanja v podjetju, priprava akcijskega načrta za razvoj kadrov, sistemizacija delovnih mest, izdelava modela kompetenc podjetja oz. kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev, itd.
  • Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih,v okviru katerega so sofinancirane aktivnosti, kot na primerizvedba ocenjevanj zaposlenih in analiza ocen, usposabljanje ključnega kadra za izvajanje letnih in razvojnih razgovorov, profiliranje zaposlenih ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih, izvajanje coachinga itd.
     
  • Sklop C: Usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja zaposlenih,v okviru katerega so sofinancirane aktivnosti, kot na primer usposabljanja na področjih kot so motivacija, samomotivacija, veščine samoorganizacije, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, timsko delo, upravljanje s stresom, itd.

Razpoložljiva višina sredstev je 2.550.000,00 EUR.


Storitve VKO lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO) s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev VKO (Uradni list RS, št. 88/11). Seznam izvajalcev VKO je objavljen na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 434 10 93 (Katja Jeraj) ali preko elektronskega naslova: vko@sklad-kadri.si.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, kar predstavlja izvajanje operacije v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. Razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.