Novice


Arhiv: Ugodni krediti SID banke za tehnološko-razvojne projekte

Obveščamo vas, da lahko podjetja pri SID banki pridobijo dolgoročne kredite za svoje tehnološko-razvojne projekte z ugodno obrestno mero.

SID banka je s kombiniranjem 100 milijonov evrov povratnih sredstev, ki jih je pridobila z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki, in 50 milijonov evrov sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razvila specializirano kreditno linijo »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013«.

Kreditna linija je pomembna novost v ponudbi SID banke, saj imajo ti krediti status državne pomoči. Obrestna mera je namreč nižja od referenčne obrestne mere, ki jo kot kriterij za državno pomoč določa Evropska komisija. Financiranje SID banka izvaja neposredno, vloga za financiranje in druga potrebna dokumentacija pa je podjetjem dostopna na spletni strani http://www.sid.si/ugodni-krediti-za-razvoj-in-raziskave.

SID banka se je za posebno podporo področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) odločila, ker so vlaganja v RRI temelj rasti konkurenčnosti in razvoja gospodarstva, pridobivanje ustreznih virov financiranja takih naložb pa je za podjetja pogosto težavno. S sredstvi EIB, ki so zaradi svoje dolge ročnosti in kakovosti velikega pomena prav za RRI, SID banka tako spodbuja vlaganja na področjih, ki so pomembna za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V primeru dodatnih vprašanj pokličite na telefonsko številko 01 / 200 72 88, ga. Jasna Ravnikar, ali na e-mail: jasna.ravnikar@sid.si.
 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.