Novice


Arhiv: Seminar: Nova uredba o odpadkih in druge novosti s področja okolja- Postojna, 18.04.2012

Popust za člane GZS 

Območna zbornica Postojna organizira seminar:

NOVA UREDBA O ODPADKIH IN DRUGE NOVOSTI S PODROČJA OKOLJA
v sredo, 18. aprila 2012 od 9:00 do 13:30 ure
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Nenehno spreminjajoči se okoljski predpisi prinašajo gospodarstvu nove obveznosti, hkrati pa tudi nove priložnosti. Za podjetja, še posebej s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in ravnanja z odpadki, so še zlasti pomembne zahteve na področju industrijskega onesnaževanja in odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti. Stanje okolja, kakovost zunanjega zraka ali voda, lahko pogojuje še dodatne obveznosti, kar se odraža v okoljevarstvenih dovoljenjih in vpliva na poslovanje podjetij.

NAMEN SEMINARJA:
je seznaniti udeležence z novostmi, ki jih prinašajo okoljski predpisi kot so: nova uredba o odpadkih (Ur.list RS, št. 103/11), s poudarkom na odpadkih, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, vključno s komunalnimi odpadki, ki nastajajo pri teh dejavnostih. Posvetili se bomo še usmeritvam in zahtevam s področja energetske učinkovitosti in drugim novostim v okoljski zakonodaji.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

VSEBINA SEMINARJA:

1. Ravnanje z odpadki - nova uredba o odpadkih

 • pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
 • hierarhija ravnanja z odpadki,
 • kaj so odpadki in kaj stranski proizvod,
 • kdaj odpadku preneha status odpadka,
 • odgovornost za ravnanje z odpadki,
 • razširjena odgovornost proizvajalca,
 • obveznosti povzročiteljev odpadkov,
 • obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki.

2. Obvladovanje okolja in energije

 • usmeritve na področju snovne in energijske učinkovitosti ter ekodesigna,
 • sistemi ravnanja z okoljem in energijo ter EMAS,
 • energetski pregledi,
 • energijske nalepke, energetske izkaznice in okoljske označbe.

3. Druge novosti (glavni poudarki pričakovanih sprememb)

 • skladiščenje v nepremičnih rezervoarjih,
 • emisije v zrak iz srednjih in malih kurilnih naprav,
 • emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

4. Vprašanja in razprava

PREDAVATELJICI:

 • Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS
 • Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 102,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20% popust.
 • za ostale znaša kotizacija 180,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 16. aprila 2012 do 12 ure ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 16.04.2012 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

DODATNE INFORMACIJE:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.