Novice


Arhiv: Izobraževanje za notranje presojevalce za standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ter ISO/TS 16949-predvidena izvedba december 2011/januar 2012

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS

 

1. QM4 Seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 (2 dni)
Namen seminarja
Poglavitni namen tovrstnega seminarja je seznaniti udeležence z zahtevami standarda ISO 9001:2008 in jih usposobiti za izvajanje notranjih presoj.

Vsebina

 • Vodenje kakovosti – 8 načel sistema vodenja kakovosti
 • Podroben pregled zahtev standarda ISO 9001:2008
 • Vodenje notranje presoje in presoje dobaviteljev
 • Presojevalec – vloga, odgovornost in kvalifikacije
 • Pristop k presoji in izvajanje presoje
 • Zapisi o neskladnostih in korektivni ukrepi
 • Priprava in izvedba intervjujev
 • Poročanje o neskladnostih
 • Pisni preizkus znanja

2. EM4 Seminar za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 (2 dni)
Namen seminarja
Poglavitni namen tovrstnega seminarja je seznaniti udeležence z zahtevami standarda ISO 14001 in jih usposobiti za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem.

Vsebina

 • Sistem ravnanja z okoljem
 • Zahteve standarda ISO 14001:2004
 • Zakaj okoljske presoje
 • Izvedba notranjih presoj (planiranje, priprava, izvedba in poročanje)
 • Preverjanje, korektivni ukrepi in odprava neskladnosti
 • Delovanje sistema ravnanja z okoljem in njegovo vzdrževanje
 • Praktične vaje
 • Pisni preizkus znanja

3. QM5 Izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce ISO 9001:2008 (1 dan)
Namen seminarja
Udeleženci bodo osvežili svoje znanje o posameznih zahtevah standarda ISO 9001. Udeleženci bodo izpopolnili svoje znanje o izvedbi notranje presoje, ki temelji na presoji procesov ter ugotovitvah presoje, ki so osnova za nenehno izboljševanje in hkrati dodana vrednost za organizacijo.

Vsebina

 • Pregled posameznih zahtev standarda ISO 9001:2008
 • Vodenje notranje presoje in presoje dobavitelja
 • Delavnica: Planiranje presoje in izdelava programa presoje
 • Presojevalec – vloga, odgovornosti, kvalifikacije in komuniciranje
 • Dobra praksa poročanja o neskladnostih, korektivnih ukrepih in presoji
 • Delavnica: Opomnik, poročilo o neskladnostih in presoji
 • Zaključna razprava, ki temelji na vprašanjih slušateljev in odgovorih ter pojasnilih predavatelja

4. EM6 Izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce ISO 14001:2004 (1 dan)
Namen
Udeleženci bodo utrdili svoje znanje o presojanju sistema ravnanja z okoljem, osvežili izbrana poglavja zahtev standarda ISO 14001, prejeli številne koristne napotke za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem s pomočjo učinkovitih notranjih presoj.

Vsebina

 • Izbrana poglavja zahtev standarda ISO 14001:2004
 • Presoja – planiranje, izdelava programa in vodenje
 • Presojevalec – vloga, odgovornosti, kvalifikacije in komuniciranje
 • Presojanje okoljskih vidikov in zahtev okoljske zakonodaje ter učinkovitosti sistem ravnanja z okoljem
 • Neskladnosti in dobra praksa poročanja
 • Praktične vaje
 • Zaključna razprava, ki temelji na vprašanjih slušateljev in odgovorih ter pojasnilih predavatelja
Seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 + Seminar za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 – 3 DNI

** v kolikor bo dovolj interesentov za udeležbo na obeh izobraževanjih (ISO 9001:2008 ter ISO 14001:2004) se bo lahko izvedlo izobraževanje za oba sklopa skupaj kot 3-dnevno izobraževanje.

5. AU2 Seminar za notranje presojevalce ISO/TS 16949 (2 dni)
Namen seminarja
Poglavitni namen tovrstnega seminarja je seznaniti udeležence z zahtevami standarda ISO/TS 16949 in jih usposobiti za izvajanje notranjih presoj. Udeleženci bodo ob zaključku seminarja razumeli načela kakovosti v avtomobilski industriji ter jih znali smiselno uporabiti pri presojah, razumeli pomembnost zahtev, ki so opredeljene v dodatnih priročnikih, razumeli bistvo nadgradnje standarda ISO 9001 in razlike pomembne za učinkovito izvajanje presoj, sposobni kot člani sodelovati pri izvedbi notranje presoje, sposobni ovrednotiti neskaldnosti na večje in manjše ter ugotoviti možnosti za izboljšave.

Vsebina

 • Načela kakovosti v avtomobilski industriji
 • Predstavitev ISO/TS 16949 – struktura, vsebina in zahteve
 • Razlike med ISO/TS 16949 in ISO 9001 s pripadajočimi zahtevami iz dodatnih priročnikov
 • Notranja presoja sistema – planiranje, priprava, izvedba in poročanje
 • Študij primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

Priročnik za udeležence in potrdilo o udeležbi
Udeleženci seminarja bodo prejeli ustrezno seminarsko gradivo. Vsi slušatelji, ki bodo uspešno opravili pisni preizkus znanja in pripravili poročilo o izvedeni notranji presoji, bodo prejeli potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju za notranje presojevalce na podlagi katerega je možen vpis v register notranjih presojevalcev.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.