Novice


Arhiv: Predstavitev javnega razpisa programa »VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA ZA DELODAJALCE IN ZAPOSLENE«- Postojna, 09.01.2012

Predstavitev javnega razpisa (odprt bo v začetku leta 2012)
programa »VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA ZA DELODAJALCE IN ZAPOSLENE«

v ponedeljek, 9. januarja 2012 ob 13. 00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Ali se podjetja dovolj zavedajo, da je ključ za uspešno poslovanje v vlaganju v zaposlene in da zaposleni predstavljajo konkurenčno prednost ob pogoju, da se znajo identificirati z vizijo podjetja in so motivirani za skupno doseganje rezultatov? Pomembno je, da vodstvo s pravilnim ravnanjem in razvojem zaposlenih usmerja sposobnosti, zmožnosti, spretnosti zaposlenih v povečanje učinkovitosti ter doseganje ciljev podjetja, ob tem pa v največji možni meri upošteva potrebe zaposlenih.

V ta namen Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije s sredstvi Evropskega socialnega sklada izvaja program »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

Namen programa VKO je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih, ali s pomočjo mreže izvajalcev VKO ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.

V okviru programa VKO bo sklad v prvi fazi na podlagi izkazanih izkušenj in referenc izbral izvajalce vseživljenjske karierne orientacije, ki bodo izvajali storitve za delodajalce in zaposlene. Po izboru izvajalcev VKO bo sklad predvidoma v januarju 2012 izvedel javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim, v okviru katerega bodo izbranim delodajalcem sofinancirane aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije. Za razpis je namenjenih 3.030.000,00 EUR, načrtuje pa se dodatni javni razpis v letu 2013 v višini 2.470.000,00 EUR.

Cilji javnega razpisa:

  • vzpostaviti oz. prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in umestitev HRM funkcije (ali kadrovske funkcije) v poslovno strategijo podjetja;
  •  zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti;
  • povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih ter mobilnost na trgu dela;
  • povečati prilagodljivost ter konkurenčno prednost podjetij.

Ciljna skupina so zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki. Slednjim bodo sofinancirane naslednje aktivnosti:

Sklop A - postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (npr. izdelava analize stanja in opredelitev osnovne vizije podjetja, izdelava sistemizacije, izdelava kompetenčnih profilov za delovna mesta itd).

Sklop B - usposabljanje ključnega kadra, odgovornega za izvajanje nalog povezanih z razvojem kadrov, in neposredno zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih (npr. ocenjevanje zaposlenih in izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih).

Sklop C - usposabljanja na področjih motivacije, osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih (npr. timsko delo, upravljanje s časom,, pridobitev veščin vodenja kariere oz. kariernega razvoja zaposlenih, itd).

Predstavitev bo izvajala Sabina Rajšelj, predstavnica Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, in bo trajala predvideno do 15.00 ure.

Udeležba na predstavitvi je BREZPLAČNA na podlagi obvezne predhodne prijave.

Prijavite se lahko preko online prijavnice spodaj, na elektronski naslov tina.janus@gzs.si ali na telefon 05/ 7200 110 najkasneje do četrtka, 05. januarja 2012 do 12 ure.

Vljudno vabljeni.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.