Novice


Arhiv: Seminar: Obvezno zavarovanje družbenikov- poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih - Postojna, 15.12.2011

Popust za člane GZS 

Območna zbornica Postojna organizira aktualni seminar:

OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV-POSLOVODNIH OSEB V ZASEBNIH DRUŽBAH IN ZAVODIH
(novosti v letu 2011 in 2012)
v četrtek, 15. decembra 2011 ob 13. 00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela-ZUTD, je s 1.1.2011 prišlo do spremembe načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, del navedenih sprememb pa začne veljati s 1.1.2012.

Glede na »aktualnost« navedene teme, Vas vabimo na seminar z naslednjo VSEBINO:

  • Opredelitev oseb, na katere se spremembe nanašajo oz. kdo so zavezanci za prijavo v zavarovanje,
  • Praksa zavarovanja družbenikov-poslovodnih oseb do 31.12.2010 (šifra 001, 040, različni načini izplačevanja plač in nagrad (REK-1, OPSVL)
  • Zavarovanje na podlagi 040 po 01.01.2011
  • Zavarovalna osnova (kdo oddaja OPSVL in kdo je plačnik prispevkov- primeri iz prakse)
  • Davčno (ne)priznavanje prispevkov za socialno varnost družbenikov- poslovodnih oseb (Pojasnila DURS-a)
  • Različni načini izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta
  • Vprašanja in odgovori,…

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem- lastnikom družb,svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon
., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:
- Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 70,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
- za ostale pa 95,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do torka,13. decembra 2011 do 12 ure ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 13.12.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.