Novice


Arhiv: Seminar Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Delovna razmerja v praksi-Postojna, 18.11.2011

»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«

DELOVNA RAZMERJA V PRAKSI

Delavnica in razprava
bo v
PETEK, 18. NOVEMBRA 2011 OB 09.00 URI
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

Zakon o delovnih razmerjih z manjšimi spremembami velja že več kot osem let. V tem času so se oblikovala tako stališča, kot tudi sodna praksa. Na seminarju bomo predstavili najbolj ključne teme, ki jih morate kot delodajalci v praksi poznati, ter z njimi povezana stališča in sodno prakso, in sicer: kateri pravni akti vas zavezujejo in katere pravna razmerja so v vaši domeni; na kaj je potrebno paziti pri sklepanju delovnih razmerij ter pri njihovem izvajanju; kako urediti fleksibilne oblike dela; pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot npr.: letni dopust, izobraževanje, delovni čas, ipd.; kako urediti efektivni sistem nagrajevanja in na kaj moramo paziti pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

NAMEN SEMINARJA
Na seminarju boste slišali odgovore na najbolj pogosta vprašanja, ki si jih zastavljate. Predstavljena bo tako praksa podjetij, ki se je izoblikovala tekom časa, kot tudi sodna praksa. Namen seminarja je slušatelje seznaniti z modernimi in preverjenimi pristopi urejanja delovnih razmerij.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN - ciljna skupina oz. ciljna oseba
direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, samostojnim podjetnikom, predstavnikom delavcev in vsem, ki vas tematika zanima

VSEBINA SEMINARJA

 1.  Aktualno
 2. Delovnopravni sistem
 3. Urejanje delovnih razmerij pri delodajalcu
 4. Zaposlovanje in odločanje v delovnih razmerjih
 5.  Fleksibilnost delovnih razmerij
 6. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (letni dopust, izobraževanje)
 7. Delovni čas
 8. Plačni sistem
 9. Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.

PREDAVATELJICA – reference
Nina Globočnik, univ. dipl. prav., z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije. Ima večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja iz delovno pravnega in socialnega področja

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 120 minut, ko bo na  voljo tudi čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
 • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju in gradivo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 17.11.2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do 15.11.2011 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si  Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 16.11.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si  

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.