Novice


Arhiv: Seminar: DDV v mavričnih odtenkih jesenskih sprememb-Postojna, 12.10.2011

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS 

 

Območna zbornica Postojna organizira aktualni strokovni seminar:

DDV V ODTENKIH JESENSKIH SPREMEMB
v sredo, 12. oktobra 2011 ob 9. 00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Še pred vročimi poletnimi dnevi sta bila objavljena predloga sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 in Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Predviden rok uveljavitve zakonskih sprememb je oktober 2011.S 1. julijem pa je že v uporabi nova izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 o skupnem sistemu DDV v Uniji.
Poleg sprememb bomo na seminarju obnovili že znana določila in pregledalinekaj najvidnejših in uporabnihpojasnil na področju DDV.

Predlog sprememb Zakona o davku na dodano vrednost:

 • popravki davčne osnove v primeru uvedbe stečaja, prisilne poravnave
 • spremembe – poenostavitev na področju popravkov napak za pretekla obdobja
 • avtomatizacija, oz. elektronsko oddajanje vseh zahtevkov za vračilo DDV
 • spremembe na področju prijave in odjave opravljanja prometa po 76.a členu

Predlog sprememb pravilnika o izvajanju ZDDV-1

 • spremenjeni obrazci - Priloge
 • pridobitev rabljenih vozil iz drugih držav članic in poročanje

Kaj moramo vedeti odoločilih nove IZVEDBENE UREDBE SVETA (EU)št. 282/2011

 • večja skladnost in uporaba sistema DDV
 • več preverjanj poslovnih partnerjev znotraj EU …

Pregled novejših pojasnil s področja DDV

 • kraj obdavčitev storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja..
 • transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v DDV-O obrazec

Komu je seminar namenjen:
Vsem, ki se srečujejo s problematiko davka na dodano vrednost in njegovega obračunavanja , želijo biti na tekočem z novostmi in odpraviti morebitne dileme, ki se jim porajajo v praksi.

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Zbornice računovodskih servisov, predavateljica na šoli za računovodje in knjigovodje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področju vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva in proračunske uporabnike

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 120,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.

 • za ostale pa 160,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 10. oktobra 2011 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 10.10.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz_postojna@gzs.si

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.