Novice


Arhiv: Seminar Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Ureditev pravnih podlag plačila za delo pri delodajalcu-Postojna, 06.10.2011

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS

 

»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«

UREDITEV  PRAVNIH PODLAG PLAČILA ZA DELO PRI DELODAJALCU

Delavnica in razprava bo:
v ČETRTEK, 06. OKTOBRA 2011 OB 11.00 URI
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

 Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle brez opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, so odtlej v vsaki od dejavnosti nekoliko drugače urejeni. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako to uskladiti in ali gre za identične pojme; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

NAMEN SEMINARJA
Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov ter kje mora opredeliti njihovo vsebino. Obenem želimo opozoriti na primerno nomotehnično pripravo pravnih podlag, ki bodo to urejale: kolektivne pogodbe v podjetju ali v določenih primerih akta delodajalca ter pogodbe o zaposlitvi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN - ciljna skupina oz. ciljna oseba
vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem predvsem mladih manjših in srednjih podjetij in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja.

VSEBINA SEMINARJA
1 . Prejemki v delovnem razmerju:
    a.Plača in osnovna plača
    b.Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača
    c.Drugi osebni prejemki
    d.Povračila stroškov

2. Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi; praktični prikaz poudarkov ureditve v podjetniški kolektivni pogodbi oz. aktu delodajalca ter v pogodbi o zaposlitvi.

3. Pojmovanje bruto/neto prejemka in pomen tega pri izplačilu

PREDAVATELJICA – reference
Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom, članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS),ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 120 minut, ko bo na  voljo tudi čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

  • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
  • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju in gradivo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 04.10.2011na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do 04.10.2011 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si  Eventualne odjave sprejemamo do torka, 04.10.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.