Novice


Arhiv: Seminar: Vi sprašujete, mi odgovarjamo Kaj mora delodajalec vedeti, ko pripravlja prenovo plačnega sistema

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS

 

»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«

KAJ MORA DELODAJALEC VEDETI, KO PRIPRAVLJA PRENOVO PLAČNEGA SISTEMA

Delavnica in razprava
bo v
TOREK, 31. MAJA 2011 OB 11. URI
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle v situaciji, da niso imele opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, niso v celoti usklajeni s preostalimi veljavnimi kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako uskladiti institute; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov.

PROGRAM DELAVNICE:

1.PREDSTAVITEV PREDLAGANIH VSEBIN PLAČILA ZA DELO:

- Plača in osnovna plača
- Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača ter osnovna plača
- Drugi osebni prejemki
- Povračila stroškov
- Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi
- Praktični prikazi pogodbe o zaposlitvi in podjetniške kolektivne pogodbe oz. akta delodajalca.

2.VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALEC DELAVNICE:

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

TRAJANJE DELAVNICE

Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

  • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
  • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 26.05.2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do četrtka, 26. maja 2011 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 27. maja 2011 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.