Novice


Arhiv: Seminar: Kratko in jasno o obdavčitvi aktualnih dohodkov fizičnih oseb

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS

Organiziramo seminar
KRATKO IN JASNO O OBDAVČITVI AKTUALNIH
DOHODKOV FIZIČNIH OSEB
ki bo v

ponedeljek, 4. aprila 2011 ob 9.00 uri
v sejni sobi GZS, Območna zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna.

Se vam ob izplačevanju dohodkov fizičnih oseb porajajo vprašanja glede obdavčitve (vrsta dohodka, davčna osnova, stopnja obdavčitve, prispevki, poseben davek na določene prejemke, …) in davčnega priznavanja le teh ?

Želite nadgraditi ali pa samo osvežiti svoje znanje o obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb?

Če je vaš odgovor DA, pridite in skupaj bomo »na kratko in jasno« s pomočjo primerov iz prakse »obdelali« obdavčitev aktualnih izplačil fizičnim osebam ob tem pa se seznanili tudi z davčnim priznavanjem le teh v skladu z ZDDPO-1.

IZ VSEBINE:

1. Obdavčitev:
- dohodka na podlagi udeležbe v dobičku,
- dohodka prejetega za vodenje poslovnega subjekta,
- dohodek prokurista,
- regresa,
- dohodka, prejetega za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja,
-
odpravnine (iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti)
- povračila stroškov v zvezi z delom in stroškov v zvezi s službenim potovanjem - kdaj se vštevajo v    davčno osnovo in kdaj ne !
-
dohodka na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel) - dohodka, doseženega s posredovanjem pri prodaji izdelkov ,
daril, nagrad, dobitkov v nagradni igri,
- dohodka prejetega iz naslova prodaje odpadnih surovin - aktualno!
- dohodka izplačanega osebi, samozaposleni v kulturi, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, ob tem uveljavlja posebno olajšavo za samozaposlene v kulturi in ima potrdilo DURS-a o uporabi znižane stopnje akontacije dohodnine,
- dohodka dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse,
- nadomestila imetnikom deleža na podlagi lastniškega deleža - kdaj drugi dohodek in kdaj dohodek, ki so obdavčuje kot dividenda
2. Kako je z obdavčitvijo izplačil fizičnim osebam v društvih ?
(nagrade, avtorski honorarji, povračila stroškov v zvezi z delom in službenim potovanjem,…)
3. Ne pozabimo na Poseben davek na določene prejemke !

SEMINAR JE NAMENJEN:
Vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom…, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Seminar bo zaključen okrog 14.00 ure.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:

  • Za člane GZS-Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 95,00 EUR + DDV na udeleženca.
  • Za ostale pa 130,00 EUR + DDV
  • vsak naslednji udeleženec tega seminarja iz istega podjetja članice GZS OZ Postojna ima pri plačilu kotizacije 50 % popust

Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja. V primeru, da bo število prijavljenih premajhno, si pridržujemo pravico odpovedi seminarja najkasneje 01.04.2011 do 12.00 ure, že plačana kotizacija pa bo prijavljenim vrnjena.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do srede, 30.03.2011 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do četrtka, 31.03.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz_postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.