Novice


Arhiv: NOVI INCOTERMS 2010 - seminar s knjigo, 17.03.2011

                            

Območna gospodarska zbornica Postojna in
Pravna služba GZS
organiziramo seminar

NOVI INCOTERMS 2010 - seminar s knjigo

17. marec 2011 od 10:00 do 16:00 ure, Območna gospodarska zbornica Postojna,
Cankarjeva 6, Postojna (sejna soba)

Poznavanje novosti, ki jih prinašajo prenovljeni Incoterms 2010 je pomemben korak k varnosti in znižanju stroškov poslovanja.

VSEBINA:


1. januarja 2011 začnejo veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki bodo nadomestila dosedanje Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 za podjetja prinaša številne pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi pogodb za leto 2011.

Na seminarju bodo, ob uporabi nove knjige Incoterms 2010 predstavljene bistvene novosti, ki jih za podjetja prinašajo prenovljeni Incoterms 2010, posamezne klavzule Incoterms 2010 pa bodo obravnavane s pomočjo primerov iz prakse.

11:00 – 13:00; Prvi del: Revizija Incoterms 2010: Katere novosti prinaša?

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms

 • Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe
 • Katera vprašanja urejajo Incoterms in katerih vprašanj ne urejajo?
 • Kako izbrati ustrezno klavzulo Incoterms?

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010

 • Razlogi za revizijo Incoterms 2010
 • Nova klasifikacija Incoterms 2010: klavzule za kakršnokoli obliko prevoza/klavzule za morske in notranje plovne poti
 • Novi klavzuli DAP/DAT Incoterms 2010
 • Incoterms 2010 in zavarovalna pogodba
 • Incoterms 2010 in enotni trgi
 • Incoterms 2010 in varnost v prometu blaga
 • Incoterms 2010 in elektronsko poslovanje

III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija


13:00 – 13:30; Odmor


13.30 – 16:00; Drugi del: Pregled  posameznih klavzul Incoterms 2010 s primeri iz prakse


I. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko oz. oblike prevoza:

 • klavzuli EXW/FCA
 • klavzuli CPT/CIP
 • klavzule DAT/DAP/DDP

II. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti:

 • klavzuli CFR/CIF
 • klavzuli FAS/FOB

III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija


EKSKLUZIVNA SLOVENSKO-ANGLEŠKA IZDAJA INCOTERMS 2010:

Udeleženci seminarja prejmejo izvod ekskluzivne slovensko-angleške izdaje knjige Incoterms 2010. 

Več informacij o knjigi najdete na Pravnem portalu GZS.

INCOTERMS® je registrirana blagovna znamka International Chamber of Commerce - The World Business Organization (ICC). Gospodarska zbornica Slovenije je izključna imetnica licence ICC za prevod v slovenski jezik, izdajanje, distribucijo in prodajo slovensko-angleške izdaje INCOTERMS 2010.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki sodelujejo pri sklepanju in izvajanju prodajnih pogodb v domači in mednarodni trgovini:

 • komercialistom,
 • vodjem področja prodaje/nabave,
 • špediterjem,
 • strokovnjakom s področja financiranja trgovinskih poslov,
 • strokovnjakom s področja zavarovanja trgovinskih poslov,
 • pravnikom,
 • direktorjem in drugim odločevalcem v podjetjih in
 • vsem, ki jih zanimajo novosti, ki jih prinašajo novi Incoterms 2010.
   

O PREDAVATELJIH

Dr. Andrej Friedl, univ. dipl. pravnik, je generalni sekretar Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija), kjer sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Je vodja delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.

Marko Djinović, univ. dipl. pravnik, je namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih prodajnih pogodb. Na GZS vodi Komisijo za gospodarsko pravo in je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja s knjigo za člane GZS je 243,95 EUR z vključenim DDV-jem.

Za ostale udeležence znaša cena seminarja s knjigo 277,55 EUR z vključenim DDV-jem.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si najkasneje do ponedeljka, 14. marca 2011. Eventualne odjave sprejemamo do torka 15. marca 2011do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

V primeru, da bo število prijavljenih premajhno, bo seminar najkasneje 15.03.2011 do 14.00 ure odpovedan, že plačana kotizacija pa prijavljenim vrnjena.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si  

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.