Novice


Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Mednarodna prodajna pogodba v praksi, 03.02.2011

»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«
MEDNARODNA PRODAJNA POGODBA V PRAKSI

Praktična delavnica bo v
četrtek, 3. februarja 2011 od 13.00 do 14.30 ure
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6 (sejna soba), Postojna

Skokovita globalizacija in internacionalizacija trgovanja gresta z roko v roki. Vse več podjetij se bodisi izvozno usmerja in skuša svoje produkte plasirati na tujih trgih, bodisi na njih nastopa v vlogi kupca surovin, polizdelkov ali izdelkov, ki jih potrebuje za svoje poslovanje.

Na praktični delavnici »Mednarodna prodajna pogodba v praksi« bomo zato odgovarjali na naslednja, za prakso aktualna vprašanja:

  1. Kdaj se uporabi Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga? V katerih primerih je njena uporaba izključena?
  2. Kdaj se šteje, da je prodajna pogodba med strankama sklenjena? Kdaj ponudba zavezuje? Kakšne so posledice sprejema ponudbe?
  3. Kakšen je pomen trgovinskih klavzul Incoterms za prakso?
  4. Kako učinkovito zavarovati plačila?
  5. Katere so temeljne pravice in obveznosti strank prodajne pogodbe, kadar imata stranki sedeža v različnih državah?
  6. Kaj storiti v primeru kršitve pogodbe?
  7. Kdaj in kako lahko stranka zahteva izpolnitev pogodbe in odškodnino?
  8. Kje se nahajajo skrite pasti v mednarodni prodaji?

Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja Vam bo podal Marko Djinović, namestnik vodje Pravne službe GZS, strokovnjak za gospodarsko pogodbeno in mednarodno gospodarsko pravo.

Praktična delavnica je namenjena vsem, ki se v praksi kakorkoli srečujejo z mednarodno prodajo in nakupom blaga, zlasti tržnikom, komercialistom, vodjem prodaje, pravnikom, direktorjem in drugim odločevalcem v podjetjih.

Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

Udeleženci so upravičeni do 15 odstotnega popusta ob nakupu knjige Mednarodna prodaja blaga, Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, GZS, 2009, avtorjev Marka Djinovića in Petra Rižnika.

KOTIZACIJA:

  • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR(z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
  • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo .

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 01.02.2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 31. januarja 2011 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 01. februarja 2011 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.