Novice


Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Kaj je novega za delodajalce na področju delovnega prava, 13.01.2011

Organiziramo seminar
»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«

KAJ JE NOVEGA ZA DELODAJALCE NA PODROČJU DELOVNEGA PRAVA

Kratka predstavitev novosti,
ki bo v
četrtek, 13. januarja 2011 od 13.00 do 14.30 ure
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna.

 

 

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih. Tako so bile predlagane spremembe

-Zakona o delovnih razmerjih
-Zakona o urejanju trga dela
-Zakon o malem delu

PROGRAM DELAVNICE:

1.PREDSTAVITEV PREDLAGANIH NOVOSTI V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH:
Trajanje odpovednih rokov in višine odpravnin, položaj delavskih predstavništev, zaščita delavcev pri spremembi delodajalca.
Praktični prikazi izračuna odpovednih rokov, višine odpravnin in postopka prehoda delavcev pri prenosu dejavnosti ali dela dejavnosti

2.PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
Prenova sistema zaposlovanja v času brezposelnosti, nadomestila, trajanje pravica do nadomestila, drugi instrumenti aktivne politike zaposlovanja, javna dela.

3.PREDSTAVITEV ZAKONA O MALEM DELU
Vsebina instituta malega dela, nosilci, obveznosti delodajalcev, nezdružljivost malega dela z zaposlitvijo in drugimi pogodbenimi deli.
Praktični prikaz izračuna stroška za delodajalca in postopka sklenitve malega dela.

4.VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALEC DELAVNICE:
Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer seukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.
Igor Knez, univ.dipl.prav., Pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca.
   Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri  
   plačilu kotizacije 20 % popust.
za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo .

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 12.01.2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 10. januarja 2011 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 11. januarja 2011 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.