Novice


Arhiv: Praktični napotki pred izdelavo DAVČNEGA OBRAČUNA –DDPO 2010- spremembe, opozorila, napake..., 09.12.2010

Organiziramo seminar

Praktični napotki pred izdelavo DAVČNEGA OBRAČUNA –DDPO 2010- spremembe, opozorila, napake…

ki bo v
četrtek, 9. decembra 2010 ob 9.00 uri
v sejni sobi GZS, Območna zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna.

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite seminarja, na katerem bodo predstavljeni primeri iz prakse obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, najpogostejše napake in novosti v primerjavi z letom 2009.

IZ VSEBINE:

 • Pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca
 • Spremembe 2010 !- nove olajšave !
 • Izvzem prihodkov zaradi odprave dvojne obdavčitve, oz. zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
 • Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-1
 • Prevrednotenje terjatev in odpis terjatev (Računovodski vidik in razlika med njima, davčni vidik, DDV in odpis)- izredno pomembno v letu2010 !!!
 • Davčno nepriznani odhodki
 • najpogostejše napake(kaj vsebuje nabavna cena materiala, trgovskega blaga, poračun prehrane,…)
 • stroški za privatno življenje lastnikov in drugih oseb
 • davčno priznavanje stroškov za "ugodnosti", ki niso binitete (darila zaposlenim, njihovim 
 • otrokom in poslovnim partnerjem)
 • amortizacija (poslovna, davčna)- kaj lahko še postorimo ?
 • Popravek napak iz preteklih let- računovodski in davčni vidik- je potrebna samoprijava ?,
 • Olajšave- na kaj moramo biti pozorni, najpogostejše napake:
            -   "poračun" olajšave,
            -    koriščenje olajšave v primeru "nepovratnih sredstev",
            -    donacija - v katerih primerij je olajšava 
            -    izplačila sindikatom in političnim strankam
   
 • V katerem primeru nismo uporavičeni do pokrivanja davčne izgube,
 • Nova mnenja in pojasnila DURS-a, na temo ZDDPO-2
 • Vprašanja in odgovori ...

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 200 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 95,00 EUR + DDV na udeleženca.
 • Za ostale pa 130,00 EUR + DDV
 • vsak naslednji udeleženec tega seminarja iz istega podjetja ima pri plačilu kotizacije 50 % popust  

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 06. decembra 2010 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 07.12.2010 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:

GZS-Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.