Novice


Arhiv: Seminar: DDV - znova spremembe zakonodaje s 1.1.2011

Za vas organiziramo
s e m i n a r
DDV – ZNOVA SPREMEMBE ZAKONODAJE S 1.1.2011

v sredo, 17. novembra 2010 ob 9.00uri
v sejni dvorani GZS, Območna zbornica Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

VSEBINA SEMINARJA:
Na spletnih straneh Ministrstva za finance je bil objavljen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1. S podanimi predlogi se slovenski pravni red usklajuje s Smernico 2006/112/ES. Predlogdodatno vsebuje še nekatere tehnične popravke zakona. Predvidene spremembe naj bi po predlogu začeli uporabljati s 1.1.2011.

Poleg predvidenih sprememb bomo na seminarju skušali rešiti kar največ dilem, ki se pri izvajanju zakonskih določil pojavljajo v praksi:
- sprememba kraja obdavčitve pri nekaterih storitvah
- kako bodo obdavčene storitve javnih poštnih služb
- prenehanje uporabe znižane davčne stopnje za dobavo stanovanj in kaj bo to prineslo v praksi
- nepremičnine, izjave, novosti pri popravku odbitka DDV
- oprostitve pri uvozu blaga, ki se naprej dobavlja v ES
- razširitev uporabe 76. a člena in druge spremembe (sprememba priloge III. a)
- razširitev solidarne odgovornosti
- vprašanja iz prakse in odprava dilem.

KRAJ IN ČAS:
Predlog sprememb Zakona o DDV-1 obsega kar 35 členov in le upamo lahko, da bodo spremembe sprejete pravočasno in da bodo prilagoditve pravilnika objavljene pred novoletnimi prazniki.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
vsem računovodskim delavcem, ki želijo odpraviti nejasnosti pri obračunavanju davka na dodano vrednost.

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka in članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področja vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva.

KOTIZACIJA:
Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 95,00 EUR + DDV na udeleženca, za ostale pa 130,00 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do petka, 12. novembra 2010 do 15.00 ure ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka,15.11.2010 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel: 05/7200 110
e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.