Novice


Arhiv: Poziv podjetjem za udeležbo na promociji Notranjsko kraške regije

Gospodarska zbornica zaradi izjemno široke in razvejane mreže članstva, številnih aktivnosti in dogodkov, ki jih organizira, zaradi optimalnih poslovnih prostorov in številnih lastnih medijev omogoča tudi zelo učinkovite priložnosti za promocijo podjetij.

V letu 2010 se na oglasnih mestih GZS promovirajo slovenske regije in podjetja iz posamezne regije. Na ta način želimo slovenski poslovni javnosti predstaviti posamezne regije z gospodarskega stališča ter hkrati ponuditi možnost promocije podjetjem iz posamezne regije. Notranjsko-kraško regijo bomo promovirali v času od 25. oktobra 2010 do 6. novembra 2010.

Vsebina promocijskega paketa:

1. Promocija v stavbi GZS

Poslovni objekt GZS zajema 20 različnih dvoran s skupno kapaciteto 600 ljudi, restavracijo za 70 ljudi, atraktivno plato pred stavbo, dinamične in zanimive prostore pred dvoranami… Poslovno stavbo in dogodke v njej vsak mesec obišče v povprečju več kot 7.000 ljudi, zlasti predstavnikov podjetij, direktorjev, managerjev in drugih odločevalcev. Raznovrstna  oglasna mesta v stavbi GZS izkoriščajo čas, ki ga številni udeleženci prireditev in obiskovalci prebijejo na GZS. Velika dinamika gibanja gostov pred dvoranami in pri vhodih v poslovno stavbo so izhodišče za učinkovito lokacijo promocijskih aktivnosti:

  • Razstava izdelkov, reklamna stojala, panoji, plakati, reklamni letaki pred dvoranami in pri vhodih v poslovno stavbo,…


2. Oglaševanje v elektronskih in tiskanim medijih

Spletne strani GZS mesečno obišče v povprečju več kot 60.000 obiskovalcev, ki si ogledajo 250.000 strani in se na straneh zadržijo v povprečju skorajda 3 minute, kar je za spletne portale zelo dober podatek. Bolj kot sama količina obiska je pomembna struktura obiskovalcev, saj gre skorajda izključno za že pred-selekcionirano poslovno javnost:

  • Oglasna pasica (banner) na vstopni strani portala GZ

»Regija se predstavlja« s povezavo na predstavitveno spletno stran regije, kjer bodo poleg podatkov o regiji tudi predstavitve podjetij, ki delujejo na območju regije, s povezavo na njihovo spletno stran

  • TV GZS:

Video predstavitve regij in podjetij

  • Prispevek »Regija se predstavlja« s povezavo na spletno stran v elektronskem biltenu Poslovni tednik:

Poslovni tednik je reden tedenski elektronski poslovni medij, ki uporabnikom in naročnikom prinaša aktualne poslovne in gospodarske novice ter veliko uporabnih in svetovalnih informacij. Razpošilja se na 15.000 elektronskih naslovov

  • Objava logotipa v bazi slovenskih izvoznikov SloExport za obdobje enega leta
  • Dvostranski članek o regiji z logotipi podjetij v mesečni reviji Glas gospodarstva:

Glas gospodarstva je najodmevnejša slovenska gospodarska revija, ki izhaja v nakladi 11.000 izvodov in jo prejmejo člani GZS, vodstva podjetij in pomembni nosilci gospodarskih aktivnosti v Sloveniji.

CENA oglaševanja v času promocije znaša:

  • 500,00 EUR (brez DDV)
  • za člane GZS 350,00 EUR (brez DDV) - POZOR : TA PRIHODEK SE DELI 70 % ZA OBMOČNO ZBORNICO POSTOJNA IN 30 % ZA SKUPNE NALOGE GZS. ZA ČLANICE GZS OZ POSTOJNA, KI IMAJO PORAVNANE FINANČNE OBVEZNOSTI DO GZS OZ POSTOJNA PRIZNAVAMO 70 % POPUST, TOREJ SE GZS OZ POSTOJNA V CELOTI ODPOVE PRIHODKU,  PLAČATE LE 30 % OD ZNESKA ZA SKUPNE NALOGE GZS (105,00 EUR).


ROK ZA PRIJAVO:
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka 15.10.2010 na e-naslov marija.horvat@gzs.si.

Vljudno vabljeni.

Direktor GZS OZ Postojna:
Mag. Igor Blažina

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.