Novice


Arhiv: 3. RAZVOJNA KONFERENCA

 

V torek, 22. junija 2010 s pričetkom ob 9.00 uri je v Veliki dvorani Jamskega dvorca v Postojni potekala 3. razvojna konferenca Notranje-kraške regije pod naslovom:

                                  EKO-INOVACIJE: Inovacije za trajnostni razvoj

I.(Eko)inoviranje kot element razvojagospodarstva
Namen vsebinskega sklopa je bil udeležence informirati o potencialu (eko)inoviranja za spodbujanje razvoja gospodarskih subjektov in pri tem pokazati na možnosti, ki se glede na trende, novo zakonodajo, smernice EU ipd. kažejo kot perspektivne.

II.(Eko)inovacije v Notranjsko-kraški regiji
Namen vsebinskega sklopa je bil pokazati na trenutno stanje na področju (eko)inoviranja v Notranjsko-kraški regiji ter pri tem udeležencem nuditi aktualne informacije o možnostih, ki jih je že mogoče izkoristiti v obstoječem okolju.
a.) Projekt Medossic – predstavitev rezultatov analize o (eko)inovacijah v Notranjsko-kraški regiji
b.) Predstavitev obstoječih spodbud za (eko)inoviranje

III.Okrogla miza: Izkušnje in potrebe gospodarstva za spodbujanje (eko)inoviranja
Namen okrogle mize je bil predstaviti konkretne izkušnje inovatorjev (v glavnem lanski nagrajenci za inovacije, na regionalnem in nacionalnem nivoju) z (eko)inoviranjem ter pri tem izpostaviti ključne dileme, ki se pojavljajo pri tem: pozornost je usmerjena v primerjavo izkušenjposameznih organizacij, pri čemer je bila pozornost usmerjena tako v procese (eko)inoviranja pri posameznem projektu kot tudi v organizacijsko okolje, ki je pri tem služilo kot spodbuda (ali pa ovira). Na osnovi informacij, pridobljenih s pogovorom med sodelujočimi na okrogli mizi, smo želeli pridobiti podrobnejši vtis o:
- dolžini in stroških procesa (eko)inoviranja;
- težavah, ki so se pri (eko)inoviranju pojavljale;
- rešitvah, ki so jih v podjetju poiskali za te težave;
- izkušnjah o dobrih praksah za spodbujanje (eko)inoviranja znotraj organizacije (npr. posebni pristopi,  postopki, metode ali sistemi, ki se interno uporabljajo za ta namen);
- izkušnjah o sodelovanju med različnimi oddelki znotraj podjetja ter tudi o sodelovanju med razvojnimi oddelki med različnimi organizacijami;
- finančnih virih, s katerimi so sofinancirali svoje (eko)inovacije …

Diskusiji med udeleženci okrogle mize je sledila splošna razprava, v katero so se lahko vključili tudi udeleženci konference. Namen tako zastavljene razprave je bil pridobiti tudi oceno slednjih o stanju (eko)inoviranja v Notranjsko-kraški regiji in o pričakovanjih od podpornega okolja v regiji in državi.

IV.Podelitev priznanj inovatorjem

Namen vsebinskega sklopa je bil predstaviti nagrajene inovacije in inovatorje v letu 2010 in pri tem izpostaviti tiste, ki predstavljajo primer dobre (eko)inovacije.

V. Spremljevalni program

Potekala je razstava 3. zlatih inovacij iz lanskega leta (Kovinoplastika Lož, Kolektor Liv, Epic), predstavitev primera trajnostne arhitekture sodobnega turizma ob Cerkniškem jezeru, informacijska stojnica Urada za varovanje intelektualne lastnine, informacijska stojnica Dušan Bevc s.p. podjetniško svetovanje,

Program:

 

Čas

Vsebina

Nosilec

(Eko)inoviranje kot element razvoja gospodarstva

09.00 – 09.10

Uvodni nagovor in pozdrav

Mag. Igor Blažina, direktor GZS Območna zbornica Postojna

9.10 – 9.20

Aktualno dogajanje v gospodarstvu in vloga (eko)inovacij v prestrukturiranju gospodarstva

Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS

9.20 – 10.20

Okrogla miza s strokovno razpravo (vodi: Violeta Bulc): Izkušnje in potrebe gospodarstva za spodbujanje (eko)inoviranja z razpravo

Kovinoplastika Lož d.d. (g. Miran Mišič), Kolektor Liv d.d. Postojna (g. Andrej Kobal), Javor Pivka (g. Robert Tornič), Plama-Pur (g. Damjan Krt) ga. Violeta Bulc,

10.20 – 10.50

Inovativnost za razvoj Slovenije

Prof. Dr. Marko Jaklič, Ekonomska fakulteta ULJ

10. 50 – 11.05

Zelena javna naročila in (eko)inovacije

Marjana Dermelj, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve

(Eko)inovacije v Notranjsko-kraški regiji

11.05 – 11.20

Projekt Medossic – predstavitev rezultatov analize o (eko)inovacijah v Notranjsko-kraški regiji

Primož Kunaver, Inštitut »Jožef Stefan«

11.20 – 11.30

Zeleni kras – podpora kulturi (eko)inoviranja

Mag. Boštjan Požar, RRA Notranjsko-kraške, d.o.o.

11:30 – 11.40

Orodja za trajnostno inovativnost

Dušan Bevc MBA,poslovno svetovanje

11.40 – 12.00

Zaključek tematskega dela konference (mag. Igor Blažina, GZS Območna zbornica Postojna)

Priznanja GZS za inovacije

12.00 – 12.50

Podelitev priznanj inovatorjem

12.50 – 13.00

Skupinsko slikanje

13.00 – 15.00

Pogostitev in druženje

Podrobnejše informacije o inovatorjih in njihovih inovacijah ter zbornik prispevkov govorcev si lahko ogledate na spletnih povezavah:
- Katalog inovacij 2010
- Zbornik prispevkov 3. Razvojne konferenca 2010
- Utrinki iz 3. Razvojne konference

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.