Novice


Arhiv: Seminar: Izterjava dolga preko sodišča in E - izvršba, Postojna 10. junij 2010

Vljudno vas vabimo na seminar:
 IZTERJAVA DOLGA PREKO SODIŠČA IN E-IZVRŠBA
v četrtek, 10. junija 2010 od 9h do 13h
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Canakrjeva 6, Postojna

Za vsa podjetja in ostale institucije, torej za celotni javni in zasebni sektor, je pomembno da svoje zapadle terjatve hitro in uspešno izterja. Potreba po tem se še toliko bolj kaže ravno sedaj, ko se srečujemo z izredno plačilno nedisciplino. Za uspešno izterjavo zapadlih terjatev je na voljo tudi izvršilni postopek. Velik napredek na tem področju se je zgodil z vzpostavitvijo Centralnega oddelka za verodostojno listino oz. COVL, ki omogoča elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo ter poenostavlja in pospešuje celoten postopek izvršbe.

Praktičen seminar je namenjen vsem, ki želite poplačilo svojih terjatev, želite pričeti s samostojnim vlaganjem predlogov za izvršbo ali pa le spoznati izvršilni postopek. Na seminarju boste spoznali, kako lahko samostojno, hitro, uspešno in z nižjimi stroški dosežete poplačilo svojih terjatev oz. izpeljete sodno izterjavo. Z vpeljavo poenostavljenega postopka e-izvršbe je to omogočeno brez pravnika, hitreje in ceneje.

Na seminarju bo posebej izpostavljeno, na kaj mora biti pozoren upnik, ko se odloča za izterjavo dolga, kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in kako na podlagi verodostojne listine.

Na seminarju bodo predstavljene naslednje teme:

  • kako naj upnik pride do poplačila terjatve: s kratko predstavitvijo načinov, podlag, značilnosti,...  
  • in poudarkom na predstavitvi izvršilnega postopka in poslovanja izvršiteljev: pravna ureditev, začetek postopka, značilnosti izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, pristojnost, pravna sredstva, zastoji v izvršbi, posamezna sredstva izvršbe,....
  • predstavitev postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine: obrazec predloga za izvršbo, pristojnost Centralnega oddelka za verodostojno listino, plačilo sodne takse,...
  • na konkretnem primeru predstavitev načinov vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako se izpolni obrazec predloga za izvršbo: v elektronski in pisni obliki.

IZVAJALKA: 
Frančiška Fišer, univ. dipl. pravnica
, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, na oddelku izvršbe. V času dodelitve na Ministrstvo za pravosodje v letih 2006 in 2007 sem sodelovala pri pripravi Novele ZIZ-E in ZIZ-F, Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka ter drugih podzakonskih aktov s področja izvršilnega postopka.

KOTIZACIJA:
Za člane GZS znaša kotizacija 95,00 € + 20% DDV, nečlani 130,00 € + 20% DDV.
Kotizacija vključuje seminarsko gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med odmori.  

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 + vaša matična številka.

PRIJAVE:
Prijavite se lahko preko online prijavnice (spodaj) najkasneje do torka 08. junija do 12 ure.

Morebitne odjave sprejemamo do 3 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.