Novice


Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Prožne oblike zaposlovanja in alternativno reševanje sporov pred Stalno arbitražo pri GZS, Postojna 07.05.2010

Vljudno vas vabimo na delavnico
Vi sprašujete, mi odgovarjamo:
PROŽNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA IN ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV PRED STALNO ARBITRAŽO PRI GZS

v petek, 07.05.2010 ob 10 uri
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

Vsebina predstavitve teme PROŽNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA:

 Posebno mali delodajalec se mora oprijemati fleksibilnih oblik dela in posebej v kriznem obdobju. Možnosti ponuja tudi naša zakonodaja znotraj posameznih delovnopravnih institutov

Na informativni prezentaciji aktualnih tem bodo predstavljene naslednje delovnopravne možnosti fleksibinega dela, ki pomagajo do zmanjšanih stroškov dela:

 • združevanje del;
 • zaposlovanje za krajši delovni čas od polnega;
 • zaposlovanje za določen čas;
 • outsorcing;
 • dopolnilno delo;
 • delo na domu;
 • kratkotrajno delo;
 • malo delo;
 • študentsko delo;
 • pogodbeno delo: pogodba o delu in avtorska pogodba.

Vsebina predstavitve teme ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV PRED STALNO ARBITRAŽO PRI GZS:

Malokdo ve, da se je mogoče v zvezi s pogodbami - mednarodnimi ali pogodbami med gospodarskimi subjekti znotraj države - dogovoriti, da v primeru spor o njem odloči senat Stalne arbitraže, ki ga izbereta stranki.  Poslanstvo Stalne arbitraže je zagotavljanje arbitražnega sojenja ter zagotavljanje in razvijanje tudi drugih oblik alternativnega reševanja sporov v Sloveniji. Gre za tak način reševanja sporov, ki omogočajo reševanje sporov na hiter (enostopenjsko), zaupen, strokoven in gospodaren način, z izbranimi arbitri (po izbiri strank), ki so strokovnjaki na določenih področjih. - Stalna arbitraža omogoča reševanje domačih in mednarodnih sporov v naslednjih postopkih, ki jih izbereta stranki:

 • arbitražnem postopku
 • posredovalnem oziroma konciliacijskem postopku
 • kombiniranem posredovalno -arbitražnem postopku.

Dogovor o izvedbi teh postopkov je mogoče vnesti v pogodbo vnaprej ali se o tem dogovoriti tudi naknadno, ko je spor že nastal. Odločitev arbitraže izključi sodno razsojanje v tej zadevi, postopek pa poteka v popolni tajnosti. Odločitev je med strankama obvezujoča enako kot sodna odločitev in je ravno tako zaupne narave. - Stalna arbitraža ima s tujimi institucionalnimi arbitražami sklenjenih 33 sporazumov o sodelovanju na področju mednarodne trgovinske arbitraže. Posebno v zadnjem času pa SA nudi podporo tudi vedno več ad hoc arbitražam, ki jo zaprosijo za izvajanje administrativnega postopka.

Na delavnici bo predstavljena tudi nova publikacija Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga, ki je delo skupine avtoric in avtorjev, udeleženci delavnice bodo omenjeno delo brezplačno prejeli.

Hkrati pa bo delavnica tudi priložnost za izmenjavo mnenj in stališč ter morebitnih vprašanj glede novosti Predloga zakona o malem delu in ostalih napovedanih novostih s področja delovnih razmerij in urejanja trga dela.

Komu je delavnica namenjena:
Kadrovskim delavcem, poslovnim sekretarjem v manjših podjetjih, direktorjem malih podjetij, računovodskim servisom, računovodjem, samostojnim svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Delavnico bo vodila Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., samostojna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije, sekretarka Stalne arbitraže in Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije. Predavateljica ima dolgoletno prakso na področju individualnega in kolektivnega urejanja delovnih razmerij pri delodajalcih v gospodarstvu.

Za člane GZS je udeležba na delavnici brezplačna,
za ostale znaša 40,00 € + 20% DDV.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 + vaša matična številka.

PRIJAVE:
Prijavite se lahko preko online prijavnice (spodaj) najkasneje do srede, 05. maja do 12 ure.

Morebitne odjave sprejemamo do 3 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-mail: oz.postojna@gzs.si
 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.