Novice


Arhiv: Seminar: Vse o potnem nalogu in obračunu potnih stroškov v luči Zdoh-2, Postojna 18.03.2010

Vljudno vas vabimo na seminar:
VSE O POTNEM NALOGU in obračunu POTNIH STROŠKOV v luči Zdoh-2

v četrtek, 18.03.2010 od 9h do 13h
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Canakrjeva 6, Postojna

Pomen pisanja potnih nalogov izhaja iz dejstva, da so le ti osnova za povračilo stroškov, ki jih ima delojemalec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Za pravilno obdavčitev potnih stroškov, kar je hkrati tudi  pogoj za njihovo davčno priznavanje, je nujno potrebno dobro poznavanje Zakona o dohodnini, predvsem pa obeh Uredb, ki na takšen ali drugačen način določata višino in način povračila le-teh.

V sled navedenega in mnogih vprašanj, ki se na navedeno temo vsakodnevno porajajo v praksi, Vas vljudno vabimo na seminar, kjer boste seznanjeni o:

 • Pomenu in sestavinah potnega naloga,
 • najpogostejših napakah, povezanih s potnimi nalogi in obračuni stroškov službenih poti,
 • vplivu Davčne uredbe na obračun potnih stroškov,
 • mnenjih  in pojasnilih DURS-a o navedeni problematiki, ter njihovi uporabi,
 • pridobili boste veliko praktičnega znanja in konkretnih napotkov za delo, ter možnost aktivnega sodelovanja.

IZ PROGRAMA:

 • Kaj je potni nalog in iz česa izhaja,
 • Ali lahko izdamo tedenski, mesečni potni nalog?
 • Problematika izplačil dnevnic terenskim delavcem - je kaj novega ?
 • Ali Davčna uredba res določa oziroma omejuje zneske povračil stroškov in drugih dohodkov, do katerih imajo delavci pravico v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami, ki so v veljavi (dnevnica, prehrana, povračilo stroškov prevoza na delo, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje…)?
 • Pomen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
 • Davčno priznavanje potnih stroškov v luči Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
 • Najpogostejše nepravilnosti povezane z obračuni stroškov službenih poti…
 • Obračun potnih stroškov dijaku ali študenti, ki dela preko napotnice »študentskega servisa«.
 • Pomen dokazovanja dejanskih potnih stroškov, v primeru doseganja dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja…

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
vodjem financ in računovodstva, zaposlenim, ki obračunavajo povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, komercialistom, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. Seminar je primeren tudi za zaposlene v javnem sektorju.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič
, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco Društva davčnih svetovalcev Slovenije        

PRIJAVE:
Prijavite se lahko preko online prijavnice (spodaj) najkasneje do ponedeljka 15. marca do 12 ure.

Morebitne odjave sprejemamo do 3 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz.postojna@gzs.si


KOTIZACIJA:
Za člane GZS znaša kotizacija 95,00 € + 20% DDV, nečlani 130,00 € + 20% DDV.
Kotizacija
vključuje seminarsko gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med odmori.  

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 + vaša matična številka.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.