Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009, Postojna 11.02.2010

 Zbornica računovodskih servisov
in
Območna zbornica Postojna
tudi letos za svoje člane organizirata
seminar

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2009 
v četrtek, 11. februarja 2010, od 9.00 do 13.30 ure,

 v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Cankarjeva ul. 6, Postojna.


Namen seminarja:
Na seminarju bomo obravnavali pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2009, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Obravnavali bomo tudi pomembnejša pravila za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot vsako leto, tudi letos aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na konkretnih primerih pa bomo predstavili tudi dileme, ki se pogosto pojavljajo v praksi pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na nekatera mnenja DURS.

Vsebina:

 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  • Davčna osnova  
  • Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
  • Rezervacije
  • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Nepriznani in delno priznani odhodki
  • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2009
  • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun
 • Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
  • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
  • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
  • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
  • Priloge k izkazom
  • Javna objava letnih poročil
 • Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
  • Davčne olajšave v letu 2009
  • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

Izvajalka:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki  že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se strokovnemu vodji računovodskega servisa za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Kotizacija:

 • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
 • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka

Prijave in odjave:
Prijavite se lahko preko online prijavnice (spodaj) najkasneje do petka, 5. februarja 2010, do 12.00 ure.

Število udeležencev v skupini je omejeno.

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica Postojna
tel.: 05/7200 111

e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.