Novice


Arhiv: Predstavitev Notranjsko-kraške regije

Notranjsko kraška regija pokriva območje 6 občin : Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

To je najredkeje poseljena regija v državi s 35 prebivalci/km2. Visoka stopnja rasti prebivalstva, še zlasti zaradi priseljevanja, pa zadnja leta prispeva k večji gostoti poselitve. 54 % celotne regije sodi v območje NATURA 2000 zaradi izredno ohranjene pestrosti živalstva in rastlinstva, kar 70 % regije pa pokriva gozd. Zato ima regija velik potencial za razvoj vsega, kar je povezano z lesom in turizmom in izbrala si je krovno blagovno znamko Zeleni kras, ki s poudarkom na trajnostnem razvoju že daje prve rezultate v vseh segmentih gospodarskega in družbenega dogajanja v regiji.

Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi, ki k slovenskemu BDP prispeva le 1,9 %. Med podjetji sekundarnih dejavnosti in terciarnih dejavnosti so v veliki meri zastopana obrtna podjetja (storitve, predvsem lesarska in kovinarska dejavnost). V regiji je leta 2011 delovalo 971 družb. Od tega 905 mikro, 41 majhnih, 11 srednjih in 14 velikih družb.  V povprečju so tukajšnja podjetja s 5 zaposlenimi na podjetje med najmanjšimi v državi. Sicer je gospodarstvo rentabilno in izvozno usmerjeno, prebivalstvo je poklicno usposobljeno.

Gospodarska kriza je globoko zarezala tudi gospodarstvo naše regije. Padec naročil na tradicionalnih trgih narekuje iskanje novih tržišč, prestrukturiranje proizvodnje, ustvarjanje novih izdelkov in storitev, likvidnostni krč pa zahteva maksimalno racionalizacijo vseh stroškov in hitro prilagajanje.

Čeprav je stopnja delovne aktivnosti v regiji najvišja v državi, se velik delež prebivalcev notranjsko-kraške regije vozi na delo v sosednje regije, zaradi česar je ekonomska moč prebivalstva sorazmerno visoka.  Državno in regionalno cestno omrežje je sorazmerno dobro razvito in omogoča kakovostno dostopnost znotraj regije in navzven, predvsem v smeri proti Ljubljani, Kopru in Reki.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.