Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016 - Postojna, 24.01.2017

Vabimo vas na aktualni seminar:

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016,
v torek, 24.01.2017 od 9h do 13:30h,
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Cankarjeva 6 , Postojna.

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2016, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2017 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.
V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso. amseminarja

Program seminarja:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016
1.1. Novosti ZGD-1, ki se uporabljajo od 1.1.2016 dalje
1.2. Pregled pomembnejših sprememb SRS 2016, povezanih s pripravo letnega poročila
1.3. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
1.4. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
1.5. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
1.6. Priloge k izkazom
1.7. Javna objava letnih poročil

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2016
2.1. Pregled obrazca po posameznih postavkah
2.2. Opredelitev davčne osnove
2.3. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
2.4. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
2.5. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
2.6. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
2.7. Davčne olajšave za leto 2016, pokrivanje davčne izgube
2.8. Odbitek tujega davka
2.9. Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1.1. 2017

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«
3.1. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
3.2. Problematika normirancev in pojasnila FURS
3.3. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

    
Predavateljica:

Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija: 

  • člani GZS: 95,00 € + DDV na udeleženca (zgodnja prijava do 10.01.2017 76,00 € + DDV) 
  • nečlani:  150,00 € + DDV na udeleženca  (zgodnja prijava do 10.01.2017 120,00 € + DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo in pogostitev. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka.  

Prijave sprejemamo do 19.01.2017 oz. do zapolnitve mest. Do vključno 10.01.2017 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave! 
Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka. 

Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 20.01.2017 na mail: oz.postojna@gzs.siV tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Gradivo vam bomo poslali po pošti.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

 

Dodatne informacije: 

GZS Območna zbornica Postojna
Cankarjeva 6
6230 Postojna 
T.: +386 (0)5 72 00 110
F:  +386 (0)5 726 53 44
E: 
oz.postojna@gzs.si

 

Prijava na dogodek >>>

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.