Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017 - Postojna, 17.01.2018

                                                                                                           

Vabimo vas na aktualni seminar:

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2017, 
v sredo, 17.01.2018 od 9h do 12:30h,
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Cankarjeva 6 , Postojna.

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso. amseminarja

Program seminarja:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2017
Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016,  sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1 in javna objava 

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2017

  • Davčni zavezanec in opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije,  slabitve in odpisi
  • Prihodki, izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2017 in pokrivanje davčne izgube
  • Odbitek tujega davka in pogoji v zvezi s tem
  • Pregled obrazca po posameznih postavkah

 

3. Posebnosti pri davčnem obračunu za s.p. in druge zasebnike glede na obračun DDPO

    
Predavateljica:

Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija: 
  • člani GZS: 95,00 € + DDV na udeleženca (zgodnja prijava do 08.01.2018 76,00 € + DDV) 
  • nečlani:  150,00 € + DDV na udeleženca  (zgodnja prijava do 08.01.2018 120,00 € + DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo in pogostitev. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka.  

Prijave sprejemamo do 15.01.2018 oz. do zapolnitve mest. Do vključno 08.01.2018 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave! 
Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka. 

Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 15.01.2018 na mail: oz.postojna@gzs.siV tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. 

Dodatne informacije: 

GZS Območna zbornica Postojna
Cankarjeva 6
6230 Postojna 
T.: +386 (0)5 72 00 110
F:  +386 (0)5 726 53 44
E: 
oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.