Člani komisije za inovacije pri Zasavski gospodarski zbornici


Člani Komisije za inovacije so: 

  • mag. Leopold POVŠE (Radeče papir Nova d.o.o.) - predsednik komisije
  • mag. Gorazd Vrabič (ETI d.o.o. Izlake) - član
  • Tilen Sever (RC eNeM d.o.o., Podružnica Steklarna Hrastnik) - član
  • Jože WEINGARTNER (RTCZ d.o.o., Hrastnik) - član
  • mag. Blaž ZUPAN (Bareau Veritas d.o.o., Ljubljana) - član
  • dr. Nada Zupan (Ekonomska fakulteta v Ljubljani) - članica