Promocija in podpora


GZS Zasavske gospodarske zbornice


Strukturiranost in razmere regijskega gospodarstva so vodilo za delo Zasavske gospodarske zbornice  na tistih področjih, ki so pomembna za poslovna dogajanja gospodarstva regije, in sicer na:

 • razvojnem področju,
 • področju energetike
 • področju varstva okolja
 • ekonomskih odnosih s tujino,
 • ekonomski politiki, gospodarskem sistemu in konjunkturnih gibanjih,
 • podjetništvu in malem gospodarstvu,
 • tehnološkem razvoju (kakovost in inovacije),
 • izobraževanju
   

Za člane GZS z območja zasavske regije izvaja naslednje storitve:
 

 • neposredno svetovanje in pomoč ter svetovanje preko sistema GZS in javnih teles posameznim članom pri razreševanju njihovih konkretnih problemov,
 • informiranje o poslovnih dogodkih doma in v tujini (v organizaciji ali s sodelovanjem GZS),
 • posredovanje za podjetja v regiji zanimivih ponudb/povpraševanj tujih podjetij iz informacijskega sistema GZS,
 • posredovanje raznovrstnih informacij oz. informacijskih gradiv služb GZS in lastnih informacij,
 • pomoč in izobraževanje na področju uvajanja in vzdrževanja sistema kakovosti v podjetjih,
 • spodbujanje in utrjevanje inovacijske dejavnosti s svetovanjem in podeljevanjem priznanj inovacijskim dosežkom,
 • informiranje o možnih oblikah izobraževanja ter animiranje za ostale oblike izobraževanja in na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja s poudarkom na dualnem sistemu.

Avtor: ZGZ