Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012-Postojna, 30.01.2013

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS 

 

Območna zbornica Postojna in Zbornica računovodskih servisov
tudi letos organizirata aktualni strokovni seminar:

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2012
v sredo, 30. januarja 2013 ob 9.00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Namen seminarja:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2012, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.


Vsebina:

1.  Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS

 • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)

 • Priloge k izkazom

 • Javna objava letnih poročil

  2.  Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 •  Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Opredelitev davčne osnove

 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)

 • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja

 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani

 • Davčne olajšave za leto 2012, s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav (oprema, R&R)

 • Predvidene spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev

   

3.  Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

 • Predvidene spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev

Strokovna izvajalka
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

KOTIZACIJA:

 •  Za člane GZS znaša kotizacija 95,00 EUR + 20 % DDV na udeleženca   (člani GZS imajo 36,8 % popusta na ceno 150,00 € + 20% DDV za nečlane)
 • Za ostale pa 150,00 EUR + 20 % DDV

Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do petka, 25. januarja 2013 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do petka 25. januarja 2013 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.