Novice


Arhiv: Seminar: DDV v odsevu novosti in pričakovanj v letu 2013 - Postojna, 29.11.2012

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS 

 

Območna zbornica Postojna organizira aktualni strokovni seminar:

DDV v odsevu novosti in pričakovanj v letu 2013
v četrtek, 29. novembra 2012 ob 9. 00 uri
GZS-Območna zbornica Postojna,
sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

V obravnavi so spremembe zakonodaje tudi na področju DDV s predvideno uporabo od 1.1.2013. Bodimo pravočasno seznanjeni in pripravljeni nanje.

 VSEBINA SEMINARJA:
 

  • nova pravila obračunavanja DDV – spremembe priobdavčevanju nekaterih storitev, spremembe pri prometu blaga znotraj EU,
  • računi in njihov pomen – novosti na področju izdajanja računov, novi obvezni elementi, roki za izdajo, kdaj jih evidentiramo, kdaj nastane obveznost za obračun DDV in kdaj pridobimo pravico do odbitka DDV, kako jih pravilno evidentiramo,
  • popravki napak – kako in kdaj moramo popravljati napake za pretekla obdobja, popravek osnove, popravek izkazane obveznosti, popravek odbitka vstopnega DDV,
  • novosti prielektronskem oddajanju dokumentov – katere vloge, obračune že dajemo elektronsko in na kaj moramo biti posebej pozorni,
  • predviden dvig praga za vstop in izstop iz sistema DDV , povezava z ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov – pasti in priložnosti, na kaj moramo biti pozorni pri izstopu iz sistema DDV, popravki vstopnega DDV in posledice,
  • druge aktualne novosti, pojasnila, sodbe,
  • vaša vprašanja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
vsem računovodskim delavcem in ostalim, ki se srečujejo s problematiko davka na dodano vrednost in njegovega obračunavanja ter želijo biti na tekočem z novostmi in odpraviti morebitne dileme, ki se jim porajajo v praksi

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Zbornice računovodskih servisov, predavateljica na šoli za računovodje in knjigovodje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področju vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva in proračunske uporabnike.

  KOTIZACIJA:

  • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 120,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.

  • za ostale pa 160,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do torka, 27. novembra 2012 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 27.11.2012 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.