Novice


Arhiv: Seminar Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca in pogodbe o zaposlitvi- Postojna, 21.10.2011

»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«

KOLEKTIVNE POGODBE, SPLOŠNI AKTI DELODAJALCA IN POGODBE O ZAPOSLITVI

Delavnica in razprava
bo v
PETEK, 21. OKTOBRA 2011 OB 09.00 URI
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna

Če Vas zanima, katera kolektivna pogodba Vas zavezuje in kaj je predmet splošnih aktov delodajalca in kaj predmet podjetniških kolektivnih pogodb; kako postaviti pravila ravnanja, da ne boste imeli problemov v primeru alkoholiziranosti na delovnem mestu, v primeru zlorabe bolniških staležev; kako urediti sistemizacijo delovnih mest, da bo slednja prilagodljiva potrebam na trgu; kako na tej podlagi pripraviti pogodbe o zaposlitvi in na kaj moramo paziti, ko sklepamo pogodbe o zaposlitvi, vljudno vabljeni na naš seminar.

NAMEN SEMINARJA
Namen seminarja je slušatelje seznaniti, katere pravne vire morajo pri sprejemanju splošnih aktov uporabiti, kako v podjetju voditi socialni dialog, kje je meja glede vsebine podjetniške kolektivne pogodbe in splošnih aktov delodajalca, kaj je priporočljivo urediti v splošnih aktih delodajalca in na kaj je potrebno paziti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN - ciljna skupina oz. ciljna oseba
članom nadzornih svetov, direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, predstavnikom delavcev in vsem, ki vas tematika zanima

VSEBINA SEMINARJA

 1.   Aktualne teme
   
 2. Veljavnost kolektivnih pogodb

 3. Pristojnosti sveta delavcev in sindikata

 4. Podjetniška kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca

 5. Sistemizacija delovnih mest

 6. Splošni akti

 7. Pogodba o zaposlitvi

PREDAVATELJICA – reference
Nina Globočnik, univ. dipl. prav., z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije. Ima večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja iz delovno pravnega in socialnega področja. 

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 120 minut, ko bo na  voljo tudi čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
 • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju in gradivo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 20.10.2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do 18.10.2011 ali na e- naslov tina.janus@gzs.si  Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 19.10.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov,pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si  

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.