Novice


Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Spremembe in novosti insolvenčnih postopkov, 20.01.2011

Organiziramo seminar
»Vi sprašujete, mi odgovarjamo«

  SPREMEMBE IN NOVOSTI INSOLVENČNIH POSTOPKOV

Praktična delavnica bo v
četrtek, 20. januarja 2011 od 13.00 do 14.30 ure
v sejni sobi GZS, Območna gospodarska zbornica Postojna
Cankarjeva 6, Postojna.

V juniju 2010 je bila sprejeta za gospodarstvo dolgo pričakovana novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – novela ZFPPIPP-C, ki je obsežno reformirala insolvenčne postopke (stečajne postopke in postopke prisilne poravnave). Z nastopom gospodarske krize so se sočasno z občutnim porastom postopkov zaradi insolventnosti, pokazale tudi vse pomanjkljivosti naše insolvenčne ureditve, ki je nastala v času največje konjunkture slovenskega gospodarstva. Pomanjkljivosti ureditve so se kazale predvsem v nezadostni učinkovitosti postopkov in podoptimalnih pogojih za poplačilo upnikov. Zato sta temeljna cilja reforme insolvenčne zakonodaje:

1.povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti in z njimi povezanih izvršilnih postopkov in
2.izboljšanje položaja upnikov in upniškega odbora v postopkih zaradi insolventnosti.

Novela ZFPPIPP-C prinaša številne, za gospodarstvo pomembne novosti, zato je njihovo poznavanje nujno potrebno zlasti za finančnike, računovodje, pravnike v gospodarstvu, vodilne delavce, direktorje ter vse, ki se pri poslovanju srečujejo z insolvenčnimi postopki.

PROGRAM DELAVNICE:

1.POLOŽAJ UPNIKOV V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI
a.Rešitve novele ZFPPIPP-C v smeri boljšega poplačila upnikov
b.Prenovljena pravila o prodaji dolžnikovega premoženja v stečajnem postopku
c.Spremembe položaja in pristojnosti upniških odborov

2.RAZMERJE MED IZVRŠILNIM IN STEČAJNIM POSTOPKOM PO NOVEM

3.IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ V STEČAJNEM POSTOPKU
a.Namen pravil o izpodbijanju in predpostavke izpodbojnosti
b.Težave v praksi in sodna praksa
c.Kaj za upnike prinaša novela ZFPPIPP-C?

4.NOVOSTI V OSEBNEM STEČAJU
a.Pravne posledice začetka osebnega stečaja
b.Novosti v postopku odpusta obveznosti
c.Institut »novega začetka« za poštenega podjetnika oz. zasebnika

5.VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALEC DELAVNICE:

Marko Djinović, univ. dipl. prav., namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer seukvarja z gospodarskim pogodbenim, gospodarskim statusnim in insolvenčnim pravom. Je tudi član delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pri Ministrstvu za pravosodje.

KOTIZACIJA:

  • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 40,00 EUR(z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20 % popust.
  • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 19.01.2011 na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 17. januarja 2011 ali na e- naslov marija.horvat@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do torka, 18. januarja 2011 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz_postojna@gzs.si

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.