Novice


Arhiv: Seminar: Kaj vse moramo narediti pred prihodom davčnega inšpektorja?-Postojna, 09.11.2016

 Popust za člane GZS

Vabimo vas na aktualni seminar:

KAJ VSE MORAMO NAREDITI PRED PRIHODOM DAVČNEGA INŠPEKTORJA?,
v sredo, 09.11.2016 ob 9:00,
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Cankarjeva 6 , Postojna.

Zadrega, ki nastane v podjetju ob najavi obiska davčnega inšpektorja, izvira najpogosteje iz nepoznavanja osnovnih značilnosti davčnega postopka. Kako ravnati, ko se najavi davčni inšpektor? Katera so temeljna načela v davčnem postopku, na katera je potrebno biti pozoren? Kako naj pripravim poslovne knjige za davčni pregled?
Na seminarju,bomo izpostavili področja, ki jih je potrebno, še posebej pozorno pregledati, preden svoj obisk najavi davčni inšpektor. Predstavili bomo najpogostejše napake, ki jih delamo davčni zavezanci. Izpostavili bomo najpogosteje zastavljena vprašanja davčnih zavezancev, kateri so velikokrat v dilemi, kako rešiti določen primer, ki se pojavi med letom in si želimo razjasniti nastalo situacijo in s tem vzpostaviti pravilne in nedvoumne evidence.
Program seminarja:
 
  1. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE (izplačila in materialnih stroškov) in POTNI NALOGI
    Najpogostejše napake pri blagajniškem poslovanju in potnih nalogih (višina dnevnic, vrednosti nočitev ipd.).
    Pasti pri uporabi službenih vozil in uporaba vinjet.
    Kako ravnajo davčni inšpektorji ?
         2. STROŠKI STORITEV

Obdavčenje udeležbe na seminarju ali kongresu.
Rezervacije.
Regres za prehrano, terenski dodatek, dnevnica in ločeno življenje.
Davčni vidik nagrade študentu za obvezno prakso.
Povračilo stroškov izobraževanja zaposlencem.
Bonitete zaposlencih.
Pogodbe civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju in prokuri).
Razmejevanje stroškov.

3. DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Odprodaja dolgoročnih sredstev
Odprodaja uničene opreme
Amortizacija
Naložbene nepremičnine

4. POPRAVKI IN ODPISI TERJATEV DO POSLOVNIH PARTNERJEV
Kdaj narediti popravke terjatev?
Kdaj odpisati terjatev do kupcev?
Zastaranje terjatev in obveznosti po obligacijskem zakoniku
Računovodski in davčni vidik oslabitve in odpisov terjatev in obveznosti

        5. ZALOGE (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga)
        Neidoče zaloge

Kalo in odpisi zalog
Vrednotenje zalog

6. REPREZENTANCA,  REKLAMA, VZORCI IN POSLOVNA DARILA (poslovni partnerji, zaposlenci)
Reprezentanca
Davčni vidik priznavanja stroškov reprezentance
Reklama
Vzorci
Poslovna darila
Pogoste napake pri obračunu akontacije dohodnine pri darilih

      7. POSOJILA MED NEPOVEZANIMI IN POVEZANIMI OSEBAMI
         POSOJILA IN OBRESTI MED NEPOVEZANIMI OSEBAMI
         POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI
        Obračun obresti od posojil povezanim osebam
        Variabilni del priznane obrestne mere
        Obresti od presežka posojil
        Obračun obresti kot prikrito izplačilo dobička
     8. VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA
    
Komu je seminar namenjen:

Direktorjem in lastnikom, računovodjem in knjigovodjem v zasebnem in javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem pri samostojnih podjetnikih, računovodskim delavcem invsem, ki jih navedena vsebina zanima.

Predavateljica:
dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. 

Kotizacija: 

  • člani GZS Območne zbornice Postojna: 95,00 € + DDV na udeleženca
  • nečlani:  120,00 € + DDV na udeleženca

Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo, pogostitev in odgovore na vaša vprašanja še en mesec po izvedbi. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka.  Prijave sprejemamo do izvedbe seminarja,  morebitne odjave pa do 07.11.2016 na mail oz.postojna@gzs.si , sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.