Novice


Arhiv: Aktualni seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2019- Postojna, 15.01.2020

Template izobraevanje Regionalna zbornica Postojna

Vabimo vas na strokovni seminar:

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO 

ZA LETO 2019

v sredo, 15.01.2019 ob 9h

sejna soba GZS RZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

Na seminarju bomo pregledali pravila za ustrezno pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in se skozi obrazec za davčni obračun ustavili pri najpomembnejših postavkah. Izvedeli boste, kako obravnavati najbolj zapletene poslovne dogodke z davčnega vidika. Pojasnili bomo vse o obdavčenih in neobdavčenih prihodkih ter kateri odhodki so priznani in kateri niso.

 

V letu 2019 se v skladu s SRS drugače obravnavajo poslovni najemi, v povezavi z njimi so bile sprejete tudi spremembe ZDDPO-2, ki se bodo uporabljale že za leto 2019. V zvezi z vso obravnavano problematiko se bomo pogovorili tudi o mnenjih in pojasnilih FURS.

 

PROGRAM: 9.00 – 12.30

 

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018:

•  Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016, sestavni  deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1 in javna objava

•  Opozorilo na novosti/spremembe SRS, ki veljajo od 1.1.2019

 

2. Davčni obračun DDPO za leto 2019 – pravne osebe:

•  Davčni zavezanci, oproščeni zavezanci

•  Davčna osnova, kaj jo opredeljuje, vsebina obrazca, splošna pravila

•  Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene, obresti)

•  Obdavčeni prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

•  Nepriznani odhodki, delno priznani odhodki

•  Obresti od presežka posojil (tanka kapitalizacija)

•  Znižanje davčne osnove do 31.12.2019 in po 1.1.2020: - Davčne olajšave -  Davčna izguba in uporaba davčne izgube za znižanje davčne osnove

•  Odbitek tujega davka, kdaj je možen in kdaj ne

•  Pregled obrazca za obračun DDPO po posameznih postavkah

 

3. Osnovne značilnosti davčnega obračuna fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in primerjava z davčnim obračunom za pravne osebe

 

PREDAVATELJICA:

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, ki se že več kot 25 let ukvarja s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb (davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina) ter na področju računovodstva in računovodskih predpisov. Na obeh področjih izvaja tudi številne šole, seminarje in druga izobraževanja.

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 13.01.2020 oz. do zapolnitve mest. Do vključno 07.01.2020 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave!

Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 13.01.2020 na mail: oz.postojna@gzs.si.

V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. 

 

KOTIZACIJA:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV na udeleženca (zgodnja prijava do 07.01.2020 76,00 € + DDV)
  • nečlani: 150,00 € + DDV na udeleženca (zgodnja prijava do 07.01.2020 120,00 € + DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo in pogostitev. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri

NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka.

 

Vabimo vas, da se na davčni obračun za leto 2019 pravočasno pripravite

in se nam pridružite na seminarju.

Dodatne informacije

Email: oz.postojna@gzs.si

Telefon: 05 7200 110Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.