Stališča in komentarji

Strateški svet GZS za kadre, izobraževanje in trg dela


Strateški svet za kadre, izobraževanje in trg dela se ukvarja z vprašanji razvoja izobraževanja in sprememb na trgu dela, predvsem v luči kadrovske vrzeli. Tudi večina panožnih in regionalnih zbornic ima svoje odbore in svete na tem področju.


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva             

Stran je bila posodobljena 7. 7. 2022