Stališča in komentarji

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)2. marec 2020
GZS uspela s ključnimi predlogi dopolnitev NEPN-a
Vlada Republike Slovenije je konec februarja sprejela nov Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. V  njem so upoštevane ključne pripombe in sugestije, ki jih je gospodarstvo izpostavljalo v dialogu s pristojnimi institucijam.


26. februar 2020

NEPN 5.0 - dokument s slepimi pegami

Najnovejša verzija Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 5.0 je bolj realna in jasna kot verzija 4.1, še vedno pa ne v celoti dosegljiva. Na Gospodarski zbornici Slovenije so določene vsebine sicer pozdravili, po drugi strani pa opozorili na nekaj slepih peg, ki jih je pred zeleno lučjo s strani gospodarstva potrebno ponovno pretehtati. GZS je svoje pripombe posredovala v kabinet predsednika vlade ter pristojnim ministrstvom - MGRT, MzI in MOP.
Pripeti dokumenti:

Dopis predsedniku vlade, MGRT, MzI in MOP
Video:
izjava generalne direktorice GZS Sonje Šmuc19. februar 2020
Slovenska industrija na poti krožnih in podnebno nevtralnih izdelkov: o izzivih evropskega zelenega dogovora in NEPN-a

Člani Strateškega sveta za metalurgijo (SSM) so na 12. seji predstavili svoje izzive in predloge rešitev za doseganje evropskih ciljev za zeleno prihodnost do 2050, ki bodo močno vplivali na slovensko industrijo, predstavili ministroma za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku in za okolje in prostor Simonu Zajcu. Posebej so ministra, ki opravljata tekoče posle, opozorili na aktualni Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN).

Pripeti dokumenti:

Sporočilo za javnost: Srečanje Strateškega sveta za metalurgijo

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


14. februar 2020
NEPN 4.1 je razočaral: cilji so ambiciozni, poti do njih nerealne
Še pred zaključkom javne obravnave je GZS na pristojne institucije posredovala svoje stališče in predloge glede Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta: »Sedanja verzija NEPN ne gradi samostojne in neodvisne Slovenije, temveč jo spravlja v odvisnost od tuje tehnologije, tujega znanja in tuje energije. Namesto stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega poslovnega okolja ponuja energetsko revščino državljanom in oslabitev konkurenčnosti industrije.«

Pripeti dokumenti:
Stališča in predlogi GZS glede NEPN 4.1

Priloga: izračun in pojasnila


3. februar 2020
Nacionalni energetsko-podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

Poziv GZS, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije.
Video izjave

Marko Drobnič, Talum

Petra Prebil Bašin, GZS-ZPPI


Marko Jagodič, Papirnica Vevče

mag. Vekoslav Korošec, GZS-Združenje za inženiring


Jaka Slokan, HSE


Danijel Levičar, GEN energija


Antonija Božič Cerar, GZS-SVO


Tibor Šimonka, Skupina SIJ


Vesna Nahtigal, GZS


 

_________________________________________________________________________________

31. januar 2020Nacionalni energetsko-podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

GZS je 31. januarja na predsednika Vlade RS ter na ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter okolje in prostor naslovila poziv, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije.
Pripeti dokumenti:
Dopis predsedniku Vlade RS
Video: izjava generalne direktorice GZS Sonje Šmuc


__________________________________________________________________________________

30. januar 2020
Nacionalni energetsko-podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

Komentar GZS: »Vsi utemeljeni in konstruktivni predlogi gospodarstva, ki jih je podala GZS, so ostali prezrti. Zadnja verzija dokumenta je še vedno nedosledna in mestoma celo protislovna. Kljub temu pa je razbrati, da snovalci NEPN odpisujejo slovenska energetsko-intenzivna podjetja in 30.000 delovnih mest, ki jih ta zagoavljajo. Pričakovati je, da se bo električna energija močno podražila, po nekaterih napovedih celo za 100 % ali več. S tega vidika NEPN napoveduje močan porast energetske revščine gospodinjstev oziroma širšega prebivalstva«.Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva                  

Stran je bila posodobljena 2. 3. 2020