Stališča in komentarji

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)7. junij 2022
GZS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča glede izvrševanja ZVO-2
Kot je povedala izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica Slovenije pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvrševanje dela lani sprejetega zakona o varstvu okolja, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. GZS je vseskozi opozarjala, da je za delovanje sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti ključen kakovosten, jasen in stabilen zakonodajni okvir, učinkovito izvajanje pravil in nadzor s sankcijami. Tega novi zakon ne ponuja. Tako je v ZVO-2 predlagano določitev ene organizacije na en odpadni tok GZS označevala kot pomanjkljivo, saj temeljito posega v obstoječo ureditev, namesto da bi jo nadgradila z vidika postulatov krožnega gospodarstva. Sporni so kratki roki za tako obsežno preoblikovanje sistemov, saj so neulovljivi.
16. marec 2022
Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) >>>

4. februar 2022

Predlog ZVO-2 v DZ dobil podporo za nadaljnjo obravnavo
Izglasovana podpora predlogu zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v Državnem zboru je bila glede na razpravo pričakovana. V razpravi pa je bilo večkrat poudarjeno, da bo njegova vsebina skozi parlamentarno proceduro na odboru še optimizirana, kar pozdravlja tudi Gospodarska zbornica Slovenije. GZS je še pred razpravo v DZ poslance pozvala, naj upoštevajo argumente gospodarstva in ohranijo možnost kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov iz sredstev podnebnega sklada tudi v ZVO-2.


2. februar 2022
Apel GZS poslancem: Ne pokopljite energetsko intenzivnih podjetij, omogočite jim postopen prehod v krožno gospodarstvo!
Pred jobravnavo predloga Zakona o varstvu okolja-2 v Državnem zboru je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) poslanske skupine pozvala, da upoštevajo argumente gospodarstva in ohranijo možnost kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov iz sredstev podnebnega sklada tudi v ZVO-2. To nenazadnje vzpostavlja pogoje za prehod v brezogljično družbo in daje podlage za strateško politiko zmanjševanja emisij CO2 v Sloveniji. Izpostavili so tudi, da predlog ZVO-2 na novo ureja področji proizvajalčeve razširjene odgovornosti in pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, ki bistveno vplivata na delovanje številnih gospodarskih subjektov na slovenskem trgu. Na obeh področjih je GZS že pripravila predloge izboljšav na predlog zakona.

27. januar 2022
Strateški svet za okolje GZS: ZVO-2 blokada za zeleni prehod in trajnostni razvoj
Osrednja pozornost dseje Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS je bila namenjena predstavitvi in razpravi o predlogu novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Udeleženci so se strinjali, da predlog zakona v času, ko si Evropa prizadeva za razogljičenje in ozelenitev industrije ob hkratnem ohranjanju njene konkurenčnosti in tržnih deležev na svetovnih trgih, vse premalo upošteva potrebe gospodarstva pri industrijski preobrazbi v skladu s cilji podnebne nevtralnosti in krožnega gospodarstva. Na seji so bili predstavljeni tudi izsledki študije o plastenkah oziroma odpadnih plastenkah na trgu Republike Slovenije.

17. november 2021
Predlog ZVO-2: Temeljita preobrazba sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti in problematika odpadne embalaže
Predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki ga je vlada potrdila 4. novembra, uvaja enotne zahteve za delovanje organizacij, preko katerih proizvajalci kolektivno izpolnjujejo obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). Skrb proizvodnega dela gospodarstva je, da bodo pod enak režim določevanja stroškov zapadli različni, tudi neprimerljivi tokovi materialov. Določene minimalne zahteve za organizacije kolektivnega zagotavljanja proizvajalčeve odgovornosti zapoveduje skupna evropska zakonodaja, zato je Gospodarska zbornica Slovenije glede predloga pridobila neodvisno pravno mnenje Inštituta za primerjalno pravo (IPP-PF).

7. julij 2021
Poziv GZS: Zakon o varstvu okolja naj ne ruši dele sistema ravnanja z embalažo, ki dobro delujejo!
Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so poudarili, da morajo podjetja ohraniti možnost samostojne izbire partnerjev, ki jim nudijo konkretne, dobre in zanesljive storitve na njihovih proizvodnih dvoriščih. Podjetja v obstoječem sistemu skrbno ravnajo z odpadno embalažo, ki pri njih nastaja, in si za to izbirajo izkušene, zaupanja vredne partnerje. Po v noveli predlagani spremembi bo o prevzemnikih odpadne embalaže odločala tretja, zunanja organizacija. Sprememba sistema ravnanja z odpadno embalažo, ki jo predlaga novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je zato nepotrebna in škodljiva.

31. december 2020
Predlog ZVO-2 v javni obravnavi

31. 12. 2020 se je pričela javna obravnva predloga novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).


PREBERITE ŠE:


Industrijska politika                    

 Stran je bila posodobljena 13. 6. 2022.