Varstvo okolja

Arhiv: Uporaba industrijskih odpadkov in izdelkov po koncu njihove življenjske dobe

Primer dobre prakse so si člani Skupine za Program odgovornega ravnanja (SPOR) ogledali v podjetju AquafilSLO, nekdanjem Julonu, ki letos praznuje 50 let obstoja. SPOR deluje v okviru Združenja kemijske industrije, katere član je tudi omenjeno podjetje, ki industrijske odpadke in izdelke po koncu njihove življenjske dobe, kot so ribiške mreže in odpadne tekstilne talne obloge, preoblikuje v sekundarno surovino in iz nje proizvaja poliamid ECONYL®. https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/vsebina/Odpadki-in-snovni-tokovi/Sistemi-in-orodja/POR

Arhiv: Prenehanje statusa odpadka za odpadke iz živalskih maščob in odpadnih jedilnih olj ter biogoriv proizvedenih iz teh odpadkov

V Franciji so pripravili predpis, ki določa kdaj preneha status odpadka za odpadke iz živalskih maščob in odpadnih jedilnih olj in masti, ki se uporabljajo kot gorivo v kurilnih napravah z vhodno toplotno močjo večjo od 100 kW oziroma malih kurilnih napravah, kot jih določa naša uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2013, 2/2015). Priloge predpisa določajo vrsto vhodnih odpadkov, tehnike in postopke njihove predelave, specifikacije nastalega goriva in vsebino potrdila o njegovi skladnosti.

Arhiv: LIFE informativni dnevi

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira drugo, podrobnejšo delavnico za pripravo projektnih prijav. Delavnica bo potekala na dveh lokacijah. Namenjena je vsem, ki bi želeli pripraviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE. Vljudno vabljeni! • 8. junij: Škocjanski zatok, prijava do 3. junija http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12448/6820/4cb2c4716f08a0011c003abdb0e32ded/ • 9. junij: Otočec, prijava do 6.junija http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12448/6821/2f3b893d1b6f200ce5a599d59b7b23ca/

Arhiv: Emisije iz srednjih kurilnih naprav regulirane na ravni EU

Decembra 2015 je začela veljati nova Direktiva (EU) 2015/2193 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak. Uporablja se za kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo, enako ali večjo od 1 MW in manjšo od 50 MW, ne glede na vrsto uporabljenega goriva. Direktiva mora biti prenesena v slovenski pravni red do 19. decembra 2017. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN

Arhiv: Predvidena zaostritev zahtev za male kurilne naprave

Ključni poudarki predvidenih sprememb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav so: • omejevanje dajanja na trg malih kurilnih naprav slabšega kakovostnega razreda, • zaostritev zahtev glede prvih meritev in obratovalnega monitoringa za kurilne naprave z vhodno toplotno močjo enako ali večjo od 500 kW in manjšo od 1 MW, ki uporabljajo trdno gorivo ter delno ali v celoti proizvajajo toploto za soproizvodnjo ali proizvodnjo elektrike ali za izvajanje tehnoloških procesov. Le-te se z vidika izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa obravnavajo po novem kot srednje kurilne naprave.

Arhiv: Hrup – obratovanje naprav po letu 2020

Delovni razgovor o pripravi (obnovitvi) pobude za spremembo predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in s tem povezanimi pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprav po letu 2020 bo 10. junija ob 9.30 na GZS. V kolikor ste zavezanec za OVD, vas ta tematika zadeva in bi želeli sodelovati pri oblikovanju pobude na MOP, vas vabimo, da se delovnega razgovora udeležite. Predhodno prijavo pošljite na janja.leban@gzs.si ali pa nas pokličite na 01 5898 193.

Arhiv: Ocena možnosti onesnaženja – vabilo zavezancem IED

Delovni sestanek bo priložnost za izmenjavo izkušenj pri določanju nevarnih in zadevnih nevarnih snovi ter pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, s pripravo podatkov za poročilo o pregledu teh ukrepov (priloga 2, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega). Vabimo pooblaščence za varstvo okolja in njihove sodelavce iz podjetij, ki so IED zavezanci, člane GZS, da se prijavite na enega od dveh terminov: • 27. maj 2016, ob 10.00 uri, dvorana E, IV/V medetaža GZS ALI • 2. junij 2016, ob 13.30, dvorana C, I nadstropje GZS. https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=897 https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=898

Arhiv: S.O.S. odpadki – Okoljski dan gospodarstva 2016

Ob Svetovnem dnevu varstva okolja organiziramo Okoljski dan gospodarstva: Strateško - Odgovorno - Sistematično do odpadkov. Razpravljali bomo o tem, kako do okoljske odličnosti in krožnega gospodarstva. Odpadki predstavljajo izziv in priložnost za razvoj novih materialov, proizvodov, postopkov, tehnologij in poslovnih modelov ter zelena delovna mesta. Vabimo vas, da se nam pridružite 2. junija 2016 na GZS. Program in prijave: https://okoljskidan.gzs.si/

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 21. 4. do 17. 5. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 21. 4. do 17. 5. 2016.