Varstvo okolja

Arhiv: Kazalniki okoljske uspešnosti in merila odličnosti za sektor turizma

V skladu z uredbo EMAS se pripravljajo referenčni dokumenti v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja s kazalniki uspešnosti in merili odličnosti za posamezne sektorje. Pred kratkim objavljeni kazalniki za sektor turizma (Sklep Komisije (EU) 2016/611) na primer za turistične nastanitve, na področju odpadkov poudarja pomen preprečevanje nastajanja odpadkov. Kazalnik najboljše prakse na tem področju določa, da lahko nastane največ 0,6 kg odpadkov na nočitev gosta. Več: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0611&from=SL

Arhiv: Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov

V okviru IMPEL mreže je bila izvedena koordinirana akcija nadzora pošiljanja odpadkov preko meja. Naključne akcije nadzora se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. V akcije bodo zajete vse vrste transporta (cestni, železniški in ladijski), s katerim se prevažajo odpadki.

Arhiv: OP ravnanje z odpadki (4. verzija)

V zaključni fazi priprave sta Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov, ki podrobno opisujeta stanje in določata cilje in ukrepe za obdobje do leta 2020 oz. 2030. V javno razpravo je predložena četrta različica tega dokumenta. Vabimo vas k sodelovanju v javni razpravi. Pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do srede, 25. maja na gp.mop@gov.si, prosimo pa, da jih posredujete v vednost tudi nam na zbornico na janja.leban@gzs.si. Več: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6816/8e45f8fb5d1c52e1efdd30b7dbc73838/ http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6816&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

Arhiv: Odprava časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (Ur. l. RS, št. 30/16), s katerim se odpravlja časovna omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. S tem se odpravlja administrativno breme podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj. Vendar pa mora ministrstvo na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno bodisi zaradi sprememb v obratovanju naprave ali po uradni dolžnosti, okoljevarstveno dovoljenje preveriti in ga po uradni dolžnosti spremeniti. http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016030.pdf#!/u2016030-pdf http://www.uradni-list.si/1/content?id=126244

Arhiv: Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor se je udeležila seje Skupščine GZS

S sodelavci je predstavila aktivnosti ministrstva, pri čemer je med prioritetami navedla zakon o varstvu okolja, dimnikarski zakon ter zakon o javnih gospodarskih službah. Predstavniki ministrstva so prikazali stanje pri vodooskrbi, koncesijah za termalne vode, uredbi MEDO, aktivnosti na področju ravnanja z odpadki v povezavi s paketom krožnega gospodarstva ter pričakovane spremembe na področju stanovanjske zakonodaje. https://www.youtube.com/watch?v=BXcftTNtWfU

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 12. maj: delovno srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja; • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Sprejeta Poslovna politika Eko sklada do leta 2020

Vlada RS je sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju od leta 2016 do leta 2020, ki predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada.

Arhiv: Eko sklad - Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb

Eko sklad je objavil javni poziv za različne naložbe varstva okolja za pravne osebe v višini 5 mio EUR.